450+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật theo từng lĩnh vực

Tiếng Anh chuyên ngành Luật thường bao gồm những thuật ngữ mang tính đặc thù. Do đó, nếu bạn đang làm việc trong lĩnh vực này thì nhất định đừng bỏ qua bài viết tổng hợp Trọn bộ 450+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật dưới đây nhé! 

1. Trọn bộ từ vựng chuyên ngành Luật tiếng Anh theo từng lĩnh vực

Trong các nghề nghiệp bằng tiếng Anh, ngành Luật được chia thành nhiều lĩnh vực khác nhau như luật thương mại, luật dân sự, luật hình sự, luật kinh tế và luật quốc tế. Dưới đây là tổng hợp từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật theo từng lĩnh vực.

1.1. Tiếng Anh chuyên ngành Luật thương mại

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật thương mại
 1. Commercial law – Luật thương mại
 2. Contract – Hợp đồng
 3. Merchant – Thương gia
 4. Sale – Bán
 5. Purchase – Mua
 6. Agreement – Thỏa thuận
 7. Negotiation – Đàm phán
 8. Breach of contract – Vi phạm hợp đồng
 9. Damages – Thiệt hại
 10. Warranty – Bảo hành
 11. Liability – Trách nhiệm pháp lý
 12. Dispute – Tranh chấp
 13. Arbitration – Trọng tài
 14. Mediation – Hoà giải
 15. Jurisdiction – Thẩm quyền
 16. Intellectual property – Sở hữu trí tuệ
 17. Copyright – Bản quyền
 18. Trademark – Nhãn hiệu
 19. Patent – Bằng sáng chế
 20. Trade secret – Bí mật thương mại
 21. Competition law – Luật cạnh tranh
 22. Antitrust – Pháp luật chống độc quyền
 23. Monopoly – Độc quyền
 24. Unfair competition – Cạnh tranh không lành mạnh
 25. Antitrust laws – Luật chống độc quyền
 26. Consumer rights – Quyền của người tiêu dùng
 27. Misrepresentation – Biểu lộ sai sự thật
 28. Fraud – Lừa đảo
 29. Unenforceable contract – Hợp đồng vô hiệu
 30. Force majeure – Bất khả kháng
 31. Liability clause – Điều khoản trách nhiệm pháp lý
 32. Confidentiality agreement – Thỏa thuận bảo mật
 33. Non-disclosure agreement – Thỏa thuận không tiết lộ thông tin
 34. Tort – Hành vi vi phạm dân sự
 35. Negligence – Trách nhiệm bồi thường do vô ý
 36. Infringement – Vi phạm
 37. Merger – Sáp nhập
 38. Acquisition – Mua lại
 39. Joint venture – Liên doanh
 40. Distribution – Phân phối
 41. Franchise – Nhượng quyền thương mại
 42. Divestiture – Thanh lý
 43. Uniform Commercial Code (UCC) – Bộ luật thương mại thống nhất
 44. Legal entity – Pháp nhân
 45. Shareholder – Cổ đông
 46. Director – Giám đốc
 47. Officer – Chức vụ
 48. Partnership – Liên doanh
 49. Limited liability company (LLC) – Công ty trách nhiệm hữu hạn
 50. Corporation – Công ty cổ phần
 51. Securities – Chứng khoán
 52. Insider trading – Giao dịch nội gián
 53. Stock exchange – Sàn giao dịch chứng khoán
 54. Proxy – Người được ủy quyền
 55. Dividend – Cổ tức
 56. Insolvency – Tình trạng vỡ nợ
 57. Bankruptcy – Phá sản
 58. Securities fraud – Gian lận chứng khoán
 59. Fiduciary duty – Nghĩa vụ ủy thác
 60. Insider trading – Giao dịch tay trong/ nội bộ
 61. Secured transaction – Giao dịch có tài sản đảm bảo
 62. Lien – Liên kết
 63. Intellectual property rights – Quyền sở hữu trí tuệ
 64. Fair use – Sử dụng hợp lý, công bằng
 65. Injunction – Lệnh ngăn chặn
 66. Licensing agreement – Thỏa thuận cấp phép sử dụng
 67. Cybersquatting – Chiếm dụng tên miền
 68. Trade secret misappropriation – Vi phạm bí mật thương mại
 69. Cartel – Các ten (thỏa thuận hợp tác chính thức về giá cả, sản lượng và những điều kiện khác giữa các doanh nghiệp trong thị trường thiểu quyền)
 70. Price fixing – Sửa đổi giá cả
 71. Market allocation – Phân phối thị trường
 72. Restrictive covenant – Giao ước phủ định
 73. Non-compete agreement – Thỏa thuận không cạnh tranh
 74. Unilateral contract – Hợp đồng đơn phương
 75. Bilateral contract – Hợp đồng song vụ
 76. Tortious interference – Can thiệp vi phạm dân sự
 77. Precedent – Tiền lệ
 78. Adjudication – Luận tội
 79. Jurist – Lời giải pháp
 80. Legal advice – Lời khuyên pháp lý
 81. Codification – Sự viết trên tạp chí
 82. Confidentiality – Sự bảo mật
 83. Indemnity – Sự bảo đảm
 84. Legal remedy – Biện pháp pháp lý
 85. Rescission – Sự hủy bỏ
 86. Act of God – Hành động của Chúa (ý chỉ sự kiện bất khả kháng, nằm ngoài tầm kiểm soát của con người)
 87. Fair market value – Giá trị thị trường hợp lý
 88. Force majeure clause – Tình huống bất khả kháng
 89. Legal capacity – Năng lực pháp lý
 90. Statute of limitations – Quy định về các hạn chế
 91. Jurisprudence – Luật học
 92. Legal precedent – Tiền lệ pháp
 93. Statutory law – Luật thành văn
 94. Case law – Án lệ
 95. Trade association – Hiệp hội thương mại
 96. Uniform Commercial Code (UCC) – Luật thương mại đồng nhất
 97. Legal formalities – Hình thức pháp lý
 98. Fraudulent misrepresentation – Sự đại diện gian lận
 99. Void contract – Hợp đồng vô hiệu
 100. Unilateral mistake – Nhầm lẫn đơn phương

1.2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật hình sự

Tiếng Anh chuyên ngành Luật hình sự
 1. Criminal law – Luật hình sự
 2. Crime – Tội phạm
 3. Defendant – Bị cáo
 4. Prosecutor – Công tố viên
 5. Judge – Thẩm phán
 6. Jury – Bồi thẩm đoàn
 7. Evidence – Bằng chứng
 8. Guilty – Có tội
 9. Innocent – Vô tội
 10. Trial – Phiên tòa
 11. Arrest – Bắt giữ
 12. Charge – Buộc tội
 13. Indictment – Báo cáo buộc tội
 14. Plea – Lời khai
 15. Bail – Tiền bảo lãnh
 16. Sentencing – Phán quyết, khung án
 17. Conviction – Kết án
 18. Acquittal – Tuyên bố vô tội
 19. Felony – Tội nghiêm trọng
 20. Misdemeanor – Tội nhẹ
 21. Homicide – Tội giết người
 22. Assault – Tấn công
 23. Robbery – Cướp
 24. Theft – Trộm cắp
 25. Burglary – Đột nhập trái phép
 26. Arson – Phóng hỏa
 27. Kidnapping – Bắt cóc
 28. Extortion – Cưỡng đoạt
 29. Forgery – Giả mạo
 30. Fraud – Lừa đảo
 31. Embezzlement – Biển thủ
 32. Perjury – Lời khai sai sự thật
 33. Obstruction of justice – Ngăn cản công lý
 34. Evidence tampering – Cố tình phá hoại bằng chứng
 35. Witness – Nhân chứng
 36. Defense attorney – Luật sư bào chữa
 37. Public defender – Luật sư trợ lý
 38. Cross-examination – Thẩm vấn chéo
 39. Testimony – Lời khai
 40. Probation – Lưu án
 41. Parole – Phóng thích có điều kiện
 42. Rehabilitation – Hồi phục
 43. Capital punishment – Hình phạt tử hình
 44. Search warrant – Trát đặc biệt
 45. Arrest warrant – Trát bắt giữ
 46. Miranda rights – Quyền Miranda
 47. Double jeopardy – Quyền không bị kết án hoặc chịu hình phạt hai lần về một hành vi phạm tội
 48. Extradition – Dẫn độ
 49. Confidential information – Thông tin mật
 50. Prison – Nhà tù

1.3. Tiếng Anh chuyên ngành Luật quốc tế

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật quốc tế
 1. International law – Luật quốc tế
 2. Treaty – Hiệp định
 3. Convention – Hội nghị
 4. Jurisdiction – Thẩm quyền
 5. Diplomacy – Ngoại giao
 6. Sovereignty – Chủ quyền
 7. State – Quốc gia
 8. International organization – Tổ chức quốc tế
 9. United Nations – Liên Hiệp Quốc
 10. International Court of Justice – Tòa án Quốc tế
 11. Arbitration – Trọng tài
 12. Mediation – Hoà giải
 13. Diplomatic immunity – Miễn nhiệm ngoại giao
 14. Extradition – Trao đổi tội phạm
 15. Cross-border – Vượt biên
 16. International trade – Thương mại quốc tế
 17. Custom – Thông lệ quốc tế
 18. International dispute – Tranh chấp quốc tế
 19. Sanctions – Các biện pháp trừng phạt
 20. Human rights – Nhân quyền
 21. War crimes – Tội ác chiến tranh
 22. Genocide – Tội diệt chủng
 23. International criminal court – Tòa án hình sự quốc tế
 24. Tribunal – Hội đồng trọng tài
 25. International humanitarian law – Luật nhân đạo quốc tế
 26. International trade agreement – Hiệp định thương mại quốc tế
 27. World Trade Organization (WTO) – Tổ chức Thương mại Thế giới
 28. Free trade – Thương mại tự do
 29. Intellectual property rights – Quyền sở hữu trí tuệ
 30. Patent – Bằng sáng chế
 31. Trademark – Nhãn hiệu
 32. Copyright – Bản quyền
 33. Trade secrets – Bí mật thương mại
 34. International investment – Đầu tư quốc tế
 35. Bilateral agreement – Hiệp định song phương
 36. Multilateral agreement – Hiệp định đa phương
 37. International finance – Tài chính quốc tế
 38. International tax law – Luật thuế quốc tế
 39. Exchange rate – Tỷ giá hối đoái
 40. International commercial dispute – Tranh chấp thương mại quốc tế
 41. International sale of goods – Bán hàng quốc tế
 42. Force majeure – Lợi diễn biến khẩn cấp
 43. Jurisprudence – Bộ môn luật học
 44. International criminal law – Luật hình sự quốc tế
 45. International environmental law – Luật môi trường quốc tế
 46. WTO Dispute Settlement Body – Tổ chức giải quyết tranh chấp của WTO
 47. International economic law – Luật kinh tế quốc tế
 48. Unilateral action – Hành động một phía
 49. Globalization – Toàn cầu hóa
 50. International legal system – Hệ thống pháp luật quốc tế

1.4. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật kinh tế

Trong tiếng Anh chuyên ngành Kinh tế nói chung và tiếng Anh chuyên ngành Luật Kinh tế nói riêng có rất nhiều thuật ngữ mang tính đặc thù. Đơn cử là danh sách các từ vựng dưới đây. 

Tiếng Anh chuyên ngành Luật kinh tế
 1. Economic law – Luật kinh tế
 2. Regulation – Quy định
 3. Competition law – Luật cạnh tranh
 4. Antitrust – Pháp luật chống độc quyền
 5. Monopoly – Độc quyền
 6. Price fixing – Sửa đổi giá cả
 7. Market power – Quyền lực thị trường
 8. Cartel – Liên minh độc quyền
 9. Merger – Sáp nhập
 10. Acquisition – Mua lại
 11. Financial consumer protection – Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tài chính
 12. Unfair competition – Cạnh tranh không lành mạnh
 13. Public utility – Cơ sở hạ tầng công cộng
 14. Trade barrier – Rào cản thương mại
 15. Dumping – Bán phá giá
 16. Intellectual property rights – Quyền sở hữu trí tuệ
 17. Patent – Bằng sáng chế
 18. Trademark – Nhãn hiệu
 19. Copyright – Bản quyền
 20. Trade secret – Bí mật thương mại
 21. Tax law – Luật thuế
 22. Tax avoidance – Tránh thuế
 23. Tax evasion – Trốn thuế
 24. Double taxation – Đánh thuế hai lần
 25. Free trade – Thương mại tự do
 26. Tariff – Thuế quan
 27. Import – Hàng nhập khẩu
 28. Export – Hàng xuất khẩu
 29. Balance of trade – Cân đối thương mại
 30. Foreign direct investment – Đầu tư trực tiếp nước ngoài
 31. Exchange rate – Tỷ giá hối đoái
 32. Currency – Tiền tệ
 33. Inflation – Lạm phát
 34. Deflation – Thiếu tiền tệ
 35. Gross domestic product (GDP) – Sản phẩm quốc nội
 36. Economic growth – Tăng trưởng kinh tế
 37. Recession – Suy thoái kinh tế
 38. National debt – Nợ công
 39. Monetary policy – Chính sách tiền tệ
 40. Fiscal policy – Chính sách ngân sách
 41. Subsidy – Trợ cấp
 42. Price control – Kiểm soát giá cả
 43. Incentive – Khích lệ
 44. Economic sanctions – Biện pháp trừng phạt kinh tế
 45. Economic development – Phát triển kinh tế
 46. Economic inequality – Bất bình đẳng kinh tế
 47. Economic efficiency – Hiệu suất kinh tế
 48. Foreign exchange – Tiền tệ ngoại hối
 49. Economic indicators – Chỉ số kinh tế
 50. Economic analysis – Phân tích kinh tế

1.5. Tiếng Anh chuyên ngành Luật dân sự

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật hình sự
 1. Civil law – Luật dân sự
 2. Plaintiff – Nguyên đơn
 3. Defendant – Bị đơn
 4. Lawsuit – Vụ kiện
 5. Court – Tòa án
 6. Judge – Thẩm phán
 7. Trial – Phiên tòa
 8. Evidence – Bằng chứng
 9. Contract – Hợp đồng
 10. Breach of contract – Vi phạm hợp đồng
 11. Damages – Thiệt hại
 12. Compensation – Bồi thường
 13. Negligence – Vô ý làm hại
 14. Tort – Hành vi sai trái
 15. Liability – Trách nhiệm pháp lý
 16. Negligence – Sơ suất
 17. Injunction – Lệnh cấm
 18. Settlement – Điều đình
 19. Mediation – Hoà giải
 20. Arbitration – Trọng tài
 21. Jurisdiction – Thẩm quyền
 22. Appeal – Kháng cáo
 23. Statute of limitations – Quy định về các hạn chế
 24. Deposition – Lời khai tại cơ quan vụ
 25. Discovery – Thu thập chứng cứ
 26. Preponderance of evidence – Sẵn chứng
 27. Rescission – Hủy bỏ hợp đồng
 28. Violated Party – Bên bị vi phạm
 29. Estoppel – Ngăn cấm
 30. Petition – Đơn khởi kiện

2. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật phổ biến

2.1. Từ vựng các chuyên ngành Luật trong tiếng Anh

 1. Civil Law – Luật Dân sự
 2. Criminal Law – Luật Hình sự
 3. Business Law – Luật Kinh doanh
 4. Constitutional Law – Luật Hiến pháp
 5. International Law – Luật Quốc tế
 6. Environmental Law – Luật Môi trường
 7. Intellectual Property Law – Luật Sở hữu trí tuệ
 8. Family Law – Luật hôn nhân và gia đình
 9. Labor Law – Luật Lao động
 10. Tax Law – Luật Thuế
 11. Contract Law – Luật Hợp đồng
 12. Administrative Law – Luật Hành chính
 13. Health Law – Luật Y tế
 14. Employment Law – Luật Lao động
 15. Immigration Law – Luật Di trú
 16. Human Rights Law – Luật Nhân quyền
 17. Real Estate Law – Luật Bất động sản
 18. Banking Law – Luật Ngân hàng
 19. Insurance Law – Luật Bảo hiểm
 20. Maritime Law – Luật Hàng hải
 21. Civil Aviation Law – Luật Hàng không dân dụng
 22. Internet Law – Luật Internet
 23. Media Law – Luật Pháp truyền thông
 24. Sports Law – Luật Thể thao
 25. Education Law – Luật Giáo dục
 26. Criminal Justice – Công lý Hình sự
 27. Antitrust Law – Luật Chống độc quyền
 28. Patent Law – Luật Bằng sáng chế
 29. Energy Law – Luật Năng lượng
 30. Entertainment Law – Luật Giải trí

2.2. Tự vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật về vị trí làm việc

 1. Lawyer – Luật sư
 2. Attorney – Luật sư
 3. Legal Counsel – Cố vấn pháp lý
 4. Paralegal – Trợ lý pháp lý
 5. Legal Assistant – Trợ lý pháp lý
 6. Legal Secretary – Thư ký pháp lý
 7. Judge – Thẩm phán
 8. Magistrate – Quan tòa
 9. Public Defender – Luật sư bảo vệ công lý
 10. Prosecutor – Kiểm sát viên
 11. Legal Consultant – Tư vấn pháp lý
 12. Law Clerk – Thư ký tòa án
 13. Legal Researcher – Nghiên cứu viên pháp lý
 14. Legal Analyst – Chuyên viên phân tích pháp lý
 15. Legal Officer – Cán bộ pháp lý
 16. Compliance Officer – Nhân viên tuân thủ pháp lý
 17. Trial Attorney – Luật sư tranh tụng
 18. Corporate Counsel – Luật sư doanh nghiệp
 19. Legal Aid Lawyer – Luật sư tư vấn pháp lý miễn phí
 20. Law Professor – Giáo sư luật
 21. Legal Editor – Biên tập viên pháp lý
 22. Legal Investigator – Nhân viên điều tra pháp lý
 23. Legal Mediator – Trung gian pháp lý
 24. Contract Administrator – Quản lý hợp đồng
 25. Intellectual Property Lawyer – Luật sư sở hữu trí tuệ
 26. Environmental Lawyer – Luật sư môi trường
 27. Immigration Lawyer – Luật sư di trú
 28. Family Lawyer – Luật sư gia đình
 29. Human Rights Lawyer – Luật sư nhân quyền
 30. Legal Intern – Thực tập sinh pháp lý

2.3. Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật về nơi làm việc

 1. Law firm – Văn phòng Luật
 2. Legal department – Phòng pháp lý
 3. Courtroom – Phòng xử án
 4. Law office – Văn phòng luật sư
 5. Legal clinic – Phòng tư vấn pháp lý
 6. Legal aid office – Văn phòng tư vấn pháp lý miễn phí
 7. Law library – Thư viện pháp lý
 8. Legal research center – Trung tâm nghiên cứu pháp lý
 9. Legal service organization – Tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý
 10. Government agency – Cơ quan chính phủ
 11. Non-profit organization – Tổ chức phi lợi nhuận
 12. In-house legal department – Bộ phận pháp lý nội bộ
 13. Bar association – Hội Luật sư
 14. Legal aid society – Hội tư vấn pháp lý
 15. Law school – Trường Luật
 16. Corporate office – Văn phòng công ty
 17. Administrative office – Văn phòng hành chính
 18. Legal meeting room – Phòng họp pháp lý
 19. Mediation center – Trung tâm hoà giải
 20. Arbitration facility – Cơ sở trọng tài

2.4. Một số từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật thông dụng khác

 1. Jurisdiction: Thẩm quyền
 2. Litigation: Kiện tụng
 3. Defendant: Bị cáo
 4. Plaintiff: Nguyên đơn
 5. Evidence: Bằng chứng
 6. Appeal: Kháng cáo
 7. Contract: Hợp đồng
 8. Tort: Trái pháp luật
 9. Negligence: Sự cẩu thả, sơ suất
 10. Damages: Thiệt hại
 11. Breach of contract: Vi phạm hợp đồng
 12. Statute: Đạo luật
 13. Case law: Luật pháp tiền tiến
 14. Injunction: Lệnh cấm, lệnh ngưng
 15. Intentional tort: Trái ý định trái pháp luật
 16. Due process: Quy trình hợp pháp
 17. Discovery: Khám phá, tìm hiểu
 18. Cross-examination: Chất vấn
 19. Deposition: Tuyên thệ
 20. Trial: Phiên tòa
 21. Witness: Nhân chứng
 22. Hearsay: Tin đồn, nghe nói
 23. Precedent: Tiền lệ
 24. Verdict: Phán quyết
 25. Legal counsel: Luật sư tư vấn
 26. Lien: Thế chấp, kiếm cầm
 27. Executor: Người thi hành di chúc
 28. Res judicata: Chấm dứt tranh chấp
 29. Liable: Chịu trách nhiệm pháp lý
 30. Contempt of court: Tòa án
 31. Estoppel: Nguyên tắc không phủ nhận
 32. Adversarial process: Quá trình tranh tụng
 33. Perjury: Sự khai man
 34. Class action lawsuits: Các vụ kiện thay mặt tập thể
 35. Indictment: Bản cáo trạng
 36. Notary public: Công chứng
 37. Lawsuit: Việc tố tụng
 38. Warrant: Lệnh bắt, lệnh tóm
 39. Adjudication: Phán quyết
 40. Pleadings: Khẩn cầu
 41. Annulment: Hủy bỏ
 42. Fiduciary duty: Nghĩa vụ ủy thác
 43. Guardian: Người giám hộ
 44. Malpractice: Hoạt động pháp lý sai trái
 45. Privacy law: Luật riêng tư
 46. Fraud: Lừa đảo
 47. Infringement: Vi phạm
 48. Misdemeanor: Tội nhẹ
 49. Probate: Di chúc
 50. Waiver: Từ bỏ

3. Thuật ngữ tiếng Anh chuyên ngành Luật

 1. Jurisdiction – Phạm vi công tác
 2. Liability – Trách nhiệm pháp lý
 3. Precedent – Tiền lệ, tiền tốt
 4. Statute – Đạo luật
 5. Tort – Chi tiết
 6. Contract – Hợp đồng
 7. Defendant – Bị cáo, nguyên đơn
 8. Plaintiff – Nguyên đơn, nguyên tử
 9. Evidence – Bằng chứng, tài liệu
 10. Verdict – Phán quyết
 11. Appeal – Kháng cáo
 12. Injunction – Lệnh cấm, trát ứng
 13. Witness – Nhân chứng
 14. Testimony – Lời khai, bản sự cố
 15. Prosecution – Viện kiểm sát
 16. Defense – Luật cho người bị cáo
 17. Discovery – Khám phá
 18. Settlement – Sự điều đình, thỏa thuận
 19. Lien – Quyền ký gởi, ngần ấy
 20. Habeas Corpus – Loại quyền tự do cá nhân
 21. Copyright – Bản quyền
 22. Trademark – Nhãn hiệu
 23. Intellectual Property – Sở hữu trí tuệ
 24. Breach of Contract – Vi phạm hợp đồng
 25. Malpractice – Khối, áp giới trái với đạo đức leo
 26. Court Order – Lệnh của tòa án
 27. Settlement Agreement – Hiệp định điều đình
 28. Pleading – Lựa chọn, kháng cự
 29. Jurisprudence – Khoa pháp lý
 30. Due Process – Quyền triều tòa vụ việc toà án

4. Một số mẫu câu thường dùng trong tiếng Anh chuyên ngành Luật

 1. The defendant is presumed innocent until proven guilty.
  (Bị cáo được cho là vô tội cho đến khi chứng minh là có tội.)
 2. The court has jurisdiction over this case.
  (Tòa án có thẩm quyền xét xử vụ án này.)
 3. The plaintiff filed a lawsuit against the company for breach of contract.
  (Nguyên đơn đã kiện công ty về việc vi phạm hợp đồng.)
 4. The evidence presented in court was compelling.
  (Bằng chứng được trình bày tại tòa rất thuyết phục.)
 5. The defense attorney cross-examined the witness.
  (Luật sư bào chữa chất vấn nhân chứng.)
 6. The court granted an injunction to stop the construction.
  (Tòa án đã ban lệnh cấm để ngăn chặn việc xây dựng.)
 7. The parties reached a settlement agreement outside of court.
  (Các bên đã đạt được thỏa thuận điều đình ngoài tòa.)
 8. The case was dismissed due to lack of evidence.
  (Vụ án đã được bãi bỏ do thiếu bằng chứng.)
 9. The judge issued a court order for the arrest warrant.
  (Thẩm phán đã ban ra lệnh của tòa để thực hiện lệnh bắt giữ.)
 10. The attorney argued that the law was unconstitutional.
  (Luật sư đã lập luận rằng luật không theo hiến pháp.)

5. Một số mẫu hội thoại tiếng Anh chuyên ngành Luật

Mẫu hội thoại 1:

Lawyer A: Good afternoon, Mr. Smith. I would like to discuss your options for filing a lawsuit against your former employer.
(Luật sư A: Chào buổi chiều, ông Smith. Tôi muốn thảo luận với ông về các phương án để kiện tụng công ty cũ của ông.)

Mr. Smith: Thank you, Lawyer A. I believe I have a strong case for wrongful termination. Can you explain the legal process to me?
(Ông Smith: Cảm ơn, Luật sư A. Tôi tin rằng tôi đang gặp trường hợp nghiêm trọng về việc sa thải không đúng quy trình. Bạn có thể giải thích quy trình pháp lý cho tôi được không?)

Lawyer A: Certainly, Mr. Smith. The first step would be to file a complaint with the appropriate employment tribunal. We will gather evidence and present your case in court.
(Luật sư A: Chắc chắn rồi ông Smith. Bước đầu tiên sẽ là nộp đơn tố cáo với tòa lao động phù hợp. Chúng tôi sẽ thu thập bằng chứng và trình bày vụ án của ông tại tòa án.)

Mẫu hội thoại 2:

Lawyer B: Good morning, Your Honor. I’m representing the defendant in this contract dispute case.
(Luật sư B: Chào buổi sáng, Thẩm phán. Tôi đại diện cho bị cáo trong vụ tranh chấp hợp đồng này.)

Judge: Good morning. Counselor, are the parties open to mediation to resolve the dispute?
(Thẩm phán: Chào buổi sáng. Luật sư, các bên đồng ý giải quyết tranh chấp thông qua bên trung lập không?)

Lawyer B: Your Honor, I have discussed mediation with my client, and we are open to exploring that option as an alternative to a lengthy court battle.

(Luật sư B: Thẩm phán, tôi đã thảo luận với khách hàng của mình về việc trung lập, và chúng tôi chấp nhận phương án này như một giải pháp thay thế trong cuộc chiến kiện tụng kéo dài này.)

Như vậy, Tiếng Anh Người Đi Làm vừa chia sẻ cùng bạn Trọn bộ 450+ từ vựng tiếng Anh chuyên ngành Luật. Chúc bạn tìm được kiến thức phù hợp với nhu cầu của mình và sớm thành công với vốn kiến thức tiếng Anh chuyên ngành luật nhé!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide