Tổng hợp đề thi IELTS Reading 2022 tại IDP & BC

IELTS Reading là một trong số bốn kĩ năng mà các bạn có thể tự ôn luyện và trau dồi mỗi ngày qua cách đọc thêm sách báo, tạp chí nước ngoài và luyện các chủ đề thường hay xuất hiện trong đề thi IELTS Reading.

Bài viết dưới đây, tiếng Anh người đi làm sẽ cập nhật đến các bạn tổng hợp đề thi IELTS Reading 2022 tại IDP & BC mới nhất. Các đề thi dưới đây đều là những nhận xét, đánh giá và cảm nhận từ các bạn thí sinh đi thi thật về nên mọi người có thể hoàn toàn an tâm về độ chính xác nhé!

Tổng hợp đề thi ielts reading 2022 tại IDP và BC

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 01/2022

Đề thi ngày 17.01.2022

Passage 1: Vẽ trên đá cổ ở Úc

Passage 2: Mirror và nhận thức của con người/animal

Passage 3: The Farmers (1 công ty from New Zealand)

Đề thi ngày 18.01.2022

Cả ba bài đọc đều có dạng câu hỏi Y/N/NG.

Passage 1: Public transportation nói về motor bus, train, subway, moving pavements

 • Matching heading
 • Y/N/NG

Passage 2: “The Impact of Environment to Children”

 • Điền từ vào sơ đồ.
 • Điền (up to 3 words) vào paragraph.
 • Y/N/NG

Passage 3: Leo Burnett và marketing

 • MCQ
 • Chọn các từ cho sẵn điền vào chỗ trống
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 20.01.2022

Theo đánh giá từ các bạn thí sinh: Đề thi Reading không khó, dễ hơn Cambridge 15, 16 (Do không có nhiều từ ngữ chuyên ngành hay là tricky chỗ Y/N/NG).

Passage 1: Được đánh giá là tương đối dễ (so với RTI và RAT) (Điền 1 từ + T/F/NG).

Passage 2: Thông tin có trong bài rõ ràng. Bài đọc nói về 1 ông Artist nào đó theo trường phái không giống ai ở Mỹ (Điền 1 từ + matching heading + matching ideas).

Passage 3: Mirror ảnh hưởng thế nào đến psychology của human và animal (MCQ + YNNG + matching ideas).

Đề thi ngày 22.01.2022 (Đề 1)

Theo đánh giá của các bạn thí sinh: Passage 1 & 2 không khó, độ khó giống sách Cambridge 15, còn Passage 3 thì có vài câu khó. Bạn làm xong Passage 1 & 2 thì thừa 30p và làm hết 25p cho Passage 3.

Passage 1: về cá phát huỳnh quang đỏ (T/F/NG, điền từ)

Passage 2: về sport tourism (matching heading k khó, match tên người với thông tin, summary ngắn)

Passage 3: về texting thay đổi như thế nào (MCQ hơi khó, Summary, Y/N/NG)

Đề thi ngày 22.01.2022 (Đề 2)

Theo đánh giá của các bạn thí sinh: Các thông tin để trả lời câu hỏi đều có sẵn hết trong bài, Passage 3 khó hơn 1 chút vì có nhiều từ vựng khó.

Passage 1: Nói về lương thực , thực phẩm, nhập khẩu thức ăn ở UK. So sánh lượng carbon footprints ở các nước mà UK nhập khẩu về (Điền từ, T/F/NG).

Passage 2: Nói về Antidopes, trong bài đề cập về vấn đề SHIPS CASTAWAY (làm thế nào mà người ta sống sót trên đảo nhỏ, không có tài nguyên khi bị trôi dạt ngoài biển) (Matching, MCQs).

Passage 3: Một nghiên cứu khảo sát về female leaders. Xoáy sâu vào Envisionary skills ở female leaders (Tại sao female leaders lại có ít khả năng envision hơn male leaders, quan điểm của female leaders về envisioning) (Matching, Y/N/NG).

Đề thi ngày 23.01.2022

Passage 1: Eight19 Project (về solar energy)

Passage 2: Leaf-Cutting Ants and Fungus

Passage 3: Cognitive thinking in prehistoric people

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 02/2022

Đề thi ngày 17.02.2022

Theo đánh giá từ các bạn thí sinh: Passage 1 dễ, passage 2 & 3 không khó nhưng làm tốn nhiều thời gian.

Passage 1: carnivorous plant: summary + T/F/NG

Passage 2: lean manufacturing: heading matching + điền từ

Passage 3: tâm lý làm việc: Y/N/NG + multiple choice + match statement với tên người

Đề thi ngày 18.02.2022

Theo đánh giá từ các bạn thí sinh: Độ dài bài đọc vừa phải. Thi Computer-Based nên phần gap filling có thể Ctrl V Ctrl C khá tiện.

Passage 1: Adolescent

 • Matching;
 • T/F/NG;
 • Answer question.

Passage 2: Facial Reconstruction

 • Multiple choice;
 • Gap filling;
 • 1 one word;
 • T/F/NG

Passage 3:

 • Heading;
 • Gap filling;
 • 3 words;
 • Answer question.

Đề thi ngày 19.02.2022

Theo đánh giá từ các thí sinh: Độ khó ngang Cambridge, thông tin bài đọc rất dễ tìm nhưng có một số câu dễ bị mắc bẫy.

Passage 1: Bài báo gì hay được share trên mạng xã hội.

 • T/F/NG
 • Fill 1 word

Passage 2: Bảo tồn cái cây gỗ đỏ đỏ ở California.

 • Matching headings
 • Nối quote của người nói
 • Fill 1 word

Passage 3: Nghiên cứu về khủng long bay.

 • T/F/NG
 • Multiple choice
 • Điền từ synonym

Đề thi ngày 24.02.2022 (Computer-Based)

Passage 1: Bài đọc nói về việc lai tạo các giống bắp cải.

 • T/F/NG
 • ONE WORD AND/OR NUMBER

Passage 2: Bài đọc về Paternity.

 • Matching ý chính của từng phần trong bài viết (có những phần có hơn 1 đoạn văn)
 • Y/N/NG
 • Chọn 2 câu trả lời đúng

Passage 3: Bài nghiên cứu và ứng dụng phương pháp phát hiện nói dối.

 • Multiple choice
 • Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống.

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 03/2022

Đề thi ngày 06.03.2022 (Computer-Based)

Passage 1: Bài đọc về Cargo

 • True False Not given
 • One word only

Passage 2: Bài đọc smells

 • Matching heading
 • Multiple choice

Passage 3: Bài đọc về thiết kế vỏ thuốc

 • Matching heading
 • Multiple choice
 • Yes No Not given

Đề thi ngày 27.03.2022 (Computer-Based)

Passage 1: Blackholes

 • T/F/NG
 • Multiple Choice

Passage 2: The history of circus

 • Matching information
 • Matching feature (classification)
 • Sentence completion

Passage 3: The practical learning in the classroom

 • Multiple Choice
 • Summary (cho sẵn từ)
 • Y/N/NG

Đề thi ngày 28.03.2022 (Computer-Based)

Passage 1: Reef fish

 • T/F/NG
 • Điền từ

Passage 2: Nanotechnology

 • Tìm đoạn chứa nội dung
 • Matching names

Passage 3: Female leaders

 • Multiple Choice
 • Y/N/NG
 • Complete sentences

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 04/2022

Đề thi ngày 02.04.2022 (Computer-Based)

Passage 1: Wallpaper

 • T/F/NG
 • Điền no more than 2 words

Passage 2: Free play

 • Matching information
 • Matching người nói
 • Điền từ

Passage 3: Marketing in the information age

 • Matching information
 • Y/N/NG
 • Hoàn thành 1 process (no more than 2 words)

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 05/2022

Đề thi ngày 20.05.2022 (Computer-Based)

Passage 1:

 • T/F/NG.
 • Điền từ: lợi ích của nọc độc rắn.

Passage 2: Match nội dung + điền từ về family-friendly business.

Passage 3:

 • Match nội dung.
 • 3 correct answers: voice manuscript.

Đề thi ngày 22.05.2022

Passage 1: Wreck ship.

Passage 2: Roller coaster, lịch sử các thứ của nó, ở Nga, Pháp, Mĩ (diagram label).

Passage 3: quan điểm, method về study.

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 06/2022

Đề thi ngày 02.06.2022

Passage 1:

 • T/F/NG.
 • Điền từ.

Passage 2:

 • Matching.
 • Summery paragraph.
 • Matching.

Passage 3:

 • Y/N/NG.
 • No more than 2 words.
 • MPC.

Đề thi ngày 05.06.2022

Passage 1: brief history of food (T F NG, one word).

Passage 2: về business (Maching information, match ý kiến của mấy ông, two words).

Passage 3: về facial expression (Maching infor, one word, chọn 2 trg số 5).

Đề thi ngày 15.06.2022

Bài 1: nói về động vật.

Bài 2: bonds tittle.

Bài 3: topic về 1 công việc.

Đề thi ngày 18.06.2022

Section 1: Table completion về thông tin các sự kiện và lưu ý (one word only).

Section 2: Multiple choice + map labeling, nội dung xoay quanh về các vấn đề trong một công viên.

Section 3: Multiple choice + chọn 2 in 5, liên quan tới voi và ong .

Section 4: one-word về crisis trong công ty và solutions.

Đề thi ngày 26.06.2022

Part 1: Fill và TFNG.
Part 2: Matching heading.
Part 3: Matching heading + TFNG + matching infor với từng name.

Đề thi ngày 30.06.2022

Part 1: Morepork loài cú bản địa của New Zealand – có TFNG với one word.

Part 2: Về công nghệ – có which paragraph contains, matching tên nhà nghiên cứu – one word.

Part 3: Pirates novel – có TFNG, multiple choices – kéo thả 2 words cho sẵn.

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 11/2022

Đề thi ngày 28.11.2022

Part 1: Island

 • One-word
 • TFNG

Part 2: Về nghiên cứu sự tăng giảm IQ. Có điền tên nhà nghiên cứu

 • Two- words
 • Matching info

Part 3: Về mã morse và quá trình hình thành & người phát minh ra nó

 • TFNG
 • Matching heading

Tổng hợp đề thi IELTS Reading Tháng 12/2022

Đề thi ngày 03.12.2022

Part 1: Film adaption

 • TFNG
 • Gap filling

Part 2: Garbage

 • Matching opinions
 • Gap filling

Part 3: Teaching technique

 • MCQs
 • Gap filling
 • Matching info

Đề thi ngày 12.12.2022

Part 1: T/F/NG + One word

Part 2: MCQs + Matching information

Part 3: Y/N/NG + MCQs

Đề thi ngày 14.12.2022

Part 1: Bird’s migration

 • T/F/NG
 • Word fill

Part 2: Sense of smell

 • Matching heading
 • Matching information
 • MCQs

Part 3: US architecture book

 • Y/N/NG, MCQs
 • Matching words

Đề thi ngày 17.12.2022

Part 1: Y/N/NG + Matching information + One-word

Part 2: Matching heading

Part 3: Word fill

Đề thi ngày 20.12.2022

Part 1: MCQs

Part 2: Matching information + T/F/NG

Part 3: Matching information + Y/S/NG + Word fill

Đề thi ngày 23.12.2022

Part 1: Dancer in Russia

 • T/F/NG
 • Filling blank

Part 2: Matching heading + MCQs + Y/N/NG

Part 3: Alien life, universe, galaxy

 • Y/N/NG
 • MCQs

Bài viết trên đây, tiếng Anh người đi làm đã chia sẻ đến các bạn các chủ đề cũng như đánh giá về độ khó ở các bài thi IELTS Reading 2022. Hi vọng bài viết này hữu ích để bạn có thể ôn luyện IELTS hiệu quả. Đừng quên trau dồi từ vựng và tập thói quen đọc sách, báo, tạp chí tiếng Anh mỗi ngày nhé, sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình luyện thi IELTS.

Ngoài ra, hãy ghé website tiếng Anh người đi làm mỗi ngày để được cập nhật đề IELTS Reading 2022 mới liên tục nhé!

Chúc các bạn ôn tập tốt!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide