2021-08-18 –
Dung Le
Có nhiều bạn không biết cách phân biệt Come và Go. Thật ra, chúng có điểm tương đồng nhưng cũng khác nhau về cách
2021-08-18 –
Dung Le
Chắc chắn rằng 4 động từ trên đã khiến nhiều bạn nhầm lẫn, bối rối không biết sử dụng sao cho đúng. Đừng lo