Tag: Việc làm

2020-12-29 –
Lợi Nguyễn
Mô tả công việc Hướng dẫn giải đáp thắc mắc của khách hàng, học viên Tư vấn và thuyết phục học viên tham gia các khóa học Tiếng Anh tại TalkFirst Thực hiện công việc chăm sóc khách hàng, xây dựng niềm tin và hỗ trợ học viên hiện tại nhằm gia tăng số lượng