Tag: review

2021-01-29 –
Dung Le
Thuyết trình bằng tiếng Anh đã và đang trở thành kỹ năng thiết yếu không thể thiếu tại thời điểm bây giờ. Bên cạnh việc rèn luyện khả năng diễn thuyết, nếu muốn thăng tiến nhanh trong công việc, bắt buộc bạn phải có khả năng ngoại ngữ đi kèm.