Top những câu nói tiếng Anh hay về học tập để truyền cảm hứng mỗi ngày

Hành trình học tập là một hành trình nhằm mở rộng chân trời tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Đôi khi, chúng ta cần những lời nhắc nhở nhẹ nhàng, nhưng mạnh mẽ, để thúc đẩy tinh thần và tiếp tục bước đi trên con đường đầy ắp những thử thách này. Những câu nói tiếng Anh hay về học tập không chỉ là những câu nói ý nghĩa, mà còn là động lực tiếp sức cho những tâm hồn khao khát tri thức. 

Qua bài viết này, bạn sẽ khám phá một loạt những câu nói ngắn gọn nhưng sâu sắc, những thông điệp truyền cảm hứng từ các chuyên gia, và những danh ngôn không thể quên – tất cả đều được Tiếng Anh Người Đi Làm chọn lọc kỹ lưỡng để nhắc nhở và cổ vũ tinh thần học hỏi không ngừng nghỉ.

Những câu nói tiếng Anh hay về học tập
Những câu nói tiếng Anh hay về học tập để truyền cảm hứng

1. Những câu nói tiếng Anh hay về học tập ngắn gọn

1. If you don’t walk today, you’ll have to run tomorrow.
(Không bước đi hôm nay, bạn sẽ phải chạy sau này.)

2. Studying is not about the time, it’s about effort.
(Thứ quyết định thành công trong học tập không phải thời gian, mà là sự nỗ lực)

3. If you fall asleep now, you’ll dream. If you study now, you’ll make that dream come true.
(Nếu chợp mắt bây giờ, bạn sẽ mơ. Nếu bạn học tập bây giờ, bạn sẽ biến ước mơ đó thành hiện thực.)

4. The pain of studying is only temporary, but the pain of not knowing and ignorance is forever.
(Sự khổ nhọc khi học chỉ là tạm thời, nhưng sự đau khổ khi thiếu kiến thức là mãi mãi.)

5. Never give up!
(Đừng bao giờ bỏ cuộc nhé!)

6. When today is over, it will never come back.
(Ngày hôm nay qua đi sẽ không thể quay lại nữa.)

7. When you think it’s too late, the truth is, it’s still early.
(Khi bạn nghĩ mọi chuyện đã quá muộn, thật ra vẫn còn rất sớm.)

8. If I fall, I try again and again, and again.
(Nếu tôi thất bại, tôi sẽ thử làm lại, làm lại và làm lại nữa.)

9. Once you stop learning, you will start dying.
(Một khi bạn ngừng học tập thì bạn sẽ chết.)

10. On the way to success, there is no trace of lazy men.
(Trên con đường thành công, không có dấu chân kẻ lười biếng.)

11. Adventure is the best way to learn.
(Trải nghiệm là cách học tập tốt nhất.)

12. Live as if you were to die tomorrow, learn as if you were to live forever.
(Sống như thể bạn sẽ chết ngày mai, học như thế bạn sẽ sống mãi mãi.)

Xem thêm: 40 câu tiếng Anh hay về sự cố gắng, nỗ lực hay và ý nghĩa

Những câu nói tiếng Anh hay về học tập ngắn gọn
Những câu nói tiếng Anh hay về học tập ngắn gọn

2. Những câu nói tiếng Anh truyền động lực trong học tập

1. Genius is 1% talent and 99% percent hard work – Albert Einstein
(Thiên tài bao gồm 1% tài năng bẩm sinh và 99% đến từ sự chăm chỉ.)

2. The best way to predict the future is to create it – Abraham Lincoln
(Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

3. You just can’t beat the person who won’t give up. – Bale Ruth
(Bạn chỉ không thể đánh bại một người không bao giờ bỏ cuộc.)

4. If you can dream it, you can do it – Walt Disney
(Nếu bạn có ước mơ, bạn có thể làm được điều đó.)

5. It doesn’t matter how slowly you go as long as you do not stop – Nho Giáo
(Không quan trọng bạn đi chậm thế nào miễn là bạn không dừng lại.)

6. Never stop learning because life will never stop teaching.
(Bạn có thể ngừng học tập nhưng cuộc đời không bao giờ ngừng dạy dỗ bạn.)

7. To be in the 1% you have to do what 99% won’t.
(Để trở thành người khác biệt phải làm được thứ người khác không dám làm.)

8. Risking is better than regretting.
(Thà mạo hiểm còn hơn phải hối tiếc vì không làm.)

9. There’s no success without sacrifice.
(Không có thành công nào thiếu sự hy sinh.)

10. Mindset is what separates the best from rest.
(Tư duy chính là thứ tách biệt một người ưu tú với những người bình thường.)

Xem thêm: 50 câu nói tiếng Anh truyền cảm hứng, động lực hay và ý nghĩa

Những câu nói tiếng Anh truyền động lực trong học tập
Những câu nói tiếng Anh truyền động lực trong học tập

3. Một số câu nói tiếng Anh hay về học tập từ người nổi tiếng

1. Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of the learner. – John Holt
(Việc học không phải là sản phẩm của việc dạy. Học tập là sản phẩm của hoạt động của người học.) 

2. It’s never too late to learn. – Malcolm Forbes
(Không bao giờ là quá muộn để học.)

3. I never felt that I had learned enough. I always want to learn more. – Charlie Munger
(Tôi không bao giờ cảm thấy rằng tôi đã học đủ. Tôi luôn muốn học hỏi nhiều hơn.) 

4. I have learned that learning is a lifelong process, and I am still learning new things every day. – Oprah Winfrey
(Tôi đã học được rằng học tập là một quá trình suốt đời, và tôi vẫn đang học hỏi nhiều điều mới mỗi ngày.) 

5. Learning and acquiring new knowledge is an important part of becoming a better person. – Bill Gates
(Học tập và tiếp thu kiến thức mới là một phần quan trọng của việc trở thành một con người tốt hơn.) 

6. There is no secret to studying. Just be loyal to the learning process, make efforts and be persistent and you will achieve success. – Serena Williams
(Không có bí quyết để học tập. Chỉ cần trung thành với quá trình học tập, nỗ lực và kiên trì bạn sẽ đạt được thành công.) 

7. Learning is the best way to invest in yourself. It is never lost and can bring benefits throughout life. – Benjamin Franklin
(Học tập là cách tốt nhất để đầu tư vào bản thân mình. Nó không bao giờ bị mất mát và có thể mang lại lợi ích trong suốt cuộc đời.)

8. Continuous learning will help you expand your knowledge and improve your skills. It will also help you keep your mind full of energy. – Ellen Degeneres
(Sự học hỏi liên tục sẽ giúp bạn mở rộng kiến thức và cải thiện kỹ năng của mình. Nó cũng sẽ giúp bạn giữ cho tâm trí luôn tràn đầy năng lượng.) 

9. Studying is the best way to achieve your dreams. Never miss an opportunity to learn more. – Michelle Obama
(Học tập là cách tốt nhất để đạt được giấc mơ của bạn. Không bao giờ bỏ lỡ cơ hội để học hỏi thêm.) 

10. Learning is the key to success. You can never learn all the new things, but you can try to learn more every day. – Richard Branson
(Học tập là chìa khóa cho sự thành công. Bạn không bao giờ có thể học hết tất cả những điều mới, nhưng bạn có thể cố gắng học hỏi thêm mỗi ngày.) 

Xem thêm: 130+ Những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ngắn gọn hay nhất

Những câu nói tiếng Anh hay về học tập từ người nổi tiếng
Những câu nói tiếng Anh hay về học tập từ người nổi tiếng

4. Những câu danh ngôn tiếng Anh nói về học tập

1. The only source of knowledge is experience. – Albert Einstein
(Kinh nghiệm là nguồn kiến thức duy nhất.)

2. Education is not the filling of a pail, but the lighting of a fire. – William Butler Yeats
(Giáo dục không phải là việc đổ đầy một cái xô, mà là việc đốt cháy một ngọn lửa.)

3. The important thing is not to stop questioning. – Albert Einstein
(Điều quan trọng là không ngừng đặt câu hỏi.)

4. Learning is not the product of teaching. Learning is the product of the activity of the learner. – John Dewey
(Học tập không phải là sản phẩm của việc giảng dạy. Học tập là sản phẩm của hoạt động của người học.)

5. The best way to predict the future is to create it. – Abraham Lincoln
(Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.)

6. Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. – Nelson Mandela
(Giáo dục là vũ khí mạnh mẽ nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.)

7. The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you’ll go. – Dr. Seuss
(Càng đọc nhiều, bạn càng biết nhiều điều. Càng học nhiều, bạn càng đi được nhiều nơi.)

8. I’ve failed over and over and over again in my life and that is why I succeed. – Michael Jordan
(Tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác trong cuộc đời và đó là lý do tại sao tôi thành công.)

9. The only way to do great work is to love what you do. – Steve Jobs
(Cách duy nhất để làm việc tuyệt vời là yêu thích những gì bạn làm.)

10. It’s not how much you have, but how much you enjoy that makes you happy. – Charles Spurgeon
(Hạnh phúc không nằm ở chỗ bạn có bao nhiêu, mà nằm ở chỗ bạn tận hưởng được bao nhiêu.)

11. The best way to get started is to quit talking and begin doing. – Walt Disney
(Cách tốt nhất để bắt đầu là bỏ nói và bắt đầu làm.)

12. The only person you are destined to become is the person you decide to be. – Ralph Waldo Emerson
(Người duy nhất bạn định trở thành là người bạn quyết định trở thành.)

13. Education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. – Malcolm X
(Giáo dục là tấm hộ chiếu cho tương lai, vì ngày mai thuộc về những ai chuẩn bị cho nó ngày hôm nay.)

Danh ngôn tiếng Anh nói về học tập
Danh ngôn tiếng Anh nói về học tập
Xem thêm: Những câu nói tiếng Anh hay ngắn gọn, ý nghĩa

Mong rằng, những câu nói tiếng Anh hay về học tập sẽ là nguồn động lực, khích lệ tinh thần và sáng tạo, bất kể bạn đang ở đâu trên hành trình học vấn của mình. Hãy giữ vững niềm tin rằng mỗi từ bạn đọc và mỗi bài học bạn học tập, là một bước tiến vững chắc hướng tới thành công của ngày mai.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide