Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống sâu sắc và ý nghĩa nhất 2024

Đối với rất nhiều người, việc học tiếng Anh qua những câu nói hay là phương pháp học rất hiệu quả và có tính ứng dụng trong cuộc sống cao. Họ còn có thói quen sưu tầm những câu danh ngôn, châm ngôn hay bằng tiếng anh để làm tài liệu dùng trong văn nói cũng như văn viết.

Do đó, Tiếng Anh người đi làm đã sưu tầm những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh được nhiều người yêu thích nhất trong bài viết này. Hy vọng chúng sẽ mang lại ý nghĩa cũng như làm cho cuộc sống thêm đậm đà và thời gian sẽ quý giá hơn trong bạn.

Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống

1. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng anh

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together

Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh:

This too, shall pass – Anonymous
Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Always remember that you are absolutely unique. Just like everyone else.
Luôn luôn nhớ rằng bạn hoàn toàn là duy nhất. Cũng giống như mọi người khác.

Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.
Giáo dục là thứ vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới.

Honesty is the first chapter in the book of wisdom.
Trung thực là chương đầu tiên trong cuốn sách khôn ngoan.

It’s not what you look at that matters, it’s what you see.
Những gì bạn nhìn thấy không phải là bản chất vấn đề, đó chỉ là những gì bạn nhìn thấy.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together.
Nếu bạn muốn đi nhanh, hãy đi một mình. Nếu bạn muốn đi xa, hãy đi cùng nhau.

Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein
Cuộc sống như thể việc đạp một chiếc xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp.

When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.
Cuộc sống cho bạn rất nhiều lý do để khóc, nên hãy cho lại cuộc đời thấy bạn có hàng ngàn lý do để mỉm cười.

Sadness flies away on the wings of time.
Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian.

The only person you should try to be better than is the person you were yesterday.
Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt hơn chính là bạn của ngày hôm qua.

Life is a story. Make yours the best seller.
Cuộc đời là một cuốn truyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

When life changes to be harder, change yourself to be stronger.
Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn.

When one door closes, another opens. But we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us
Khi một cánh cửa đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng chúng ta thường nhìn rất lâu và rất tiếc nuối khi cánh cửa đóng kín mà chúng ta không thấy cái nào đã mở ra cho chúng ta.

Xem thêm: Những câu nói tiếng Anh hay ngắn gọn, ý nghĩa

2. Những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống – chủ đề tình yêu

Tổng hợp cap hay bằng tiếng anh về tình yêu ngắn gọn:

Where there is love there is life.
Nơi nào có tình yêu, nơi đó có sự sống.

Love has no age, no limit; and no death.
Tình yêu không có tuổi tác, không có giới hạn; và không bao giờ lụi tàn.

Life without love is like a tree without blossoms or fruit.
Cuộc sống mà thiếu tình yêu cũng giống như một cái cây không có hoa hay quả vậy.

Try to be a rainbow in someone’s cloud.
Hãy cố gắng để trở thành cầu vồng trong trời mây của ai đó.

Happiness resides not in possessions, and not in gold, happiness dwells in the soul.
Hạnh phúc không ở trong tài sản, và cũng không phải trong vàng bạc, mà hạnh phúc ngự trị ở trong tâm hồn.

Love is composed of a single soul inhabiting two bodies.
Tình yêu là một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai cơ thể.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hundred minus one day so I never have to live without you.
Nếu bạn sống đến 100 tuổi, thì tôi sẽ muốn sống tới 100 tuổi trừ đi một ngày để tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.

A kiss is a lovely trick designed by nature to stop speech when words become superfluous.
Một nụ hôn là một điều đáng yêu được thiết kế bởi tự nhiên để dừng câu chuyện khi ngôn từ trở nên thừa thãi.

No man or woman is worth your tears, and the one who is, won’t make you cry.
Không có ai xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn, người xứng đáng với chúng thì chắc chắn không để bạn phải khóc.

There is only one happiness in this life, to love and be loved.
Chỉ có một niềm hạnh phúc trong cuộc đời này, đó là yêu và được yêu.

3. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh – Chủ đề bản thân

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ngắn gọn:

It is not easy to find happiness in ourselves, and it is not possible to find it elsewhere.
Không dễ để tìm hạnh phúc trong bản thân mình, và không thể tìm thấy nó ở đâu khác.

I wanted to change the world. But I have found that the only thing one can be sure of changing is oneself.
Tôi muốn thay đổi thế giới. Nhưng tôi phát hiện ra điều duy nhất bạn có thể chắc chắn làm thay đổi là chính bản thân mình.

Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults.
Hãy yêu bản thân vô điều kiện, như là bạn yêu những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ.

Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who is Youer than You.
Ngày hôm nay bạn là Bạn, điều đúng hơn là chỉ đúng. Chẳng ai khác là Bạn hơn chính bạn.

You have within you right now, everything you need to deal with whatever the world can throw at you.
Ngay bây giờ bạn đã có trong mình mọi thứ bạn cần để đối phó với bất kỳ điều gì mà thế giới ném vào bạn.

The greatest happiness of life it the conviction that we are loved – loved for ourselves, or rather, loved in spite of ourselves.
Hạnh phúc lớn nhất ở đời là có thể tin chắc rằng ta được yêu thương – yêu vì chính bản thân ta, hay đúng hơn, yêu bất kể bản thân ta.

We are never more discontented with others than when we are discontented with ourselves.
Chúng ta không bao giờ bất mãn với người khác hơn khi chúng ta bất mãn với chính bản thân.

Plant your garden and decorate your own soul, instead of waiting for someone to bring you flowers.
Hãy tự trồng vườn và trang trí cho tâm hồn bạn. Thay vì chờ đợi ai đó mang hoa đến cho bạn.

4. Những câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng

Cùng tham khảo những câu nói tiếng Anh hay về sự cố gắng trong cuộc sống sau đây nhé!

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration
Những câu nói tiếng anh hay về sự cố gắng

Where there is a will, there is a way.
Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường.

Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration
Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi.

On the way to success, there is no trace of lazy men
Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng.

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.
Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

A winner never stops trying.
Một người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng.

Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt.
Không có gì là quá nhỏ để biết, không có gì là quá lớn để thử.

Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.
Cuộc sống không yêu cầu chúng ta đỉnh nhất, chỉ là chúng ta cố gắng hết sức.

Set your target and keep trying until you reach it.
Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó.

We can’t insure success, but we can deserve it.
Chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công, nhưng chúng ta xứng đáng được điều đó.

Xem thêm: No pain no gain là gì? Ý nghĩa và cách sử dụng chính xác nhất

5. Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh

If opportunity doesn’t knock, build a door
Những câu nói truyền cảm hứng bằng tiếng Anh

The best preparation for tomorrow is doing your best today.
Sự chuẩn bị tốt nhất cho ngày mai là hãy làm tốt nhất trong ngày hôm nay.

Nothing is impossible, the word itself says ‘I’m possible’!
Không gì là không thể, bởi bản thân nó đã nói lên ‘I’m possible’ (Tôi có thể).

If you cannot do great things, do small things in a great way.
Nếu bạn không thể làm những điều vĩ đại, hãy làm những việc nhỏ theo cách vĩ đại.

All our dreams can come true, if we have the courage to pursue them.
Tất cả ước mơ của chúng ta có thể trở thành hiện thực, nếu chúng ta có can đảm để theo đuổi chúng.

If opportunity doesn’t knock, build a door.
Nếu cơ hội không tới gõ cửa, hãy xây một cánh cửa.

The secret of success is getting started.
Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm ngay.

Everything you can imagine is real.
Mọi điều bạn có thể tưởng tượng được đều là thật.

Defeat is simply a signal to press onward.
Sự thất bại chỉ đơn giản là một tín hiệu để tiến lên phía trước.

Life is a story. Make yours the best seller.
Cuộc đời là một câu chuyện. Hãy biến câu chuyện cuộc đời của bạn thành tác phẩm bán chạy nhất.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.
Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Nó được gọi là ngày mai.

6. Những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh – chủ đề thời gian

Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life.
Những câu nói hay về thời gian bằng tiếng Anh

Life and time are the best teachers. Life teaches us to make good use of time and time teaches us the value of life.
Cuộc sống và thời gian là hai người thầy tốt nhất. Cuộc sống dạy chúng ta sử dụng tốt thời gian và thời gian dạy chúng ta giá trị của cuộc sống.

All we have to decide is what to do with the time that is given us.
Tất cả những gì chúng ta cần quyết định là phải làm gì với thời gian ta có.

Clocks slay time… time is dead as long as it is being clicked off by little wheels; only when the clock stops does time come to life.
Đồng hồ giết thời gian… thời gian còn chết chừng nào nó bị những bánh xe nhỏ bé tíc tắc đi; chỉ khi đồng hồ dừng lại thời gian mới sống.

Time granted does not necessarily coincide with time that can be most fully used.
Thời gian có được không nhất thiết trùng với thời gian có thể tận dụng hoàn toàn.

Time deals gently only with those who take it gently.
Thời gian chỉ dịu dàng với ai dịu dàng với nó.

The clock talked loud. I threw it away, it scared me what it talked.
Đồng hồ nói thật to. Tôi ném nó đi, nó khiến tôi sợ hãi vì điều nó nói.

7. Những câu nói tiếng Anh ngắn gọn nhưng ý nghĩa

Life is short. Live passionately
Những câu nói tiếng Anh ngắn gọn nhưng ý nghĩa

To live is to fight.
Sống là chiến đấu.

You cannot heal the world until you heal yourself.
Bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn có thể làm lành vết thương của chính mình.

The measure of life is not its duration but its donation.
Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến.

The healthy equals beautiful.
Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp.

Live each day as if it’s your last.
Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng.

You may delay, but time will not.
Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian thì không chờ đợi ai.

Enjoy life! This is not a rehearsal.
Hãy tận hưởng cuộc sống! Nó không phải là buổi diễn tập thử.

Lost time is never found again.
Thời gian đã mất đi không bao giờ lấy lại được.

Work hard. Dream big.
Làm việc chăm chỉ. Mơ ước lớn lao.

Life is short. Live passionately.
Cuộc sống thì ngắn ngủi. Hãy sống thật nhiệt huyết.

8. Một số từ vựng dùng trong những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh

  • Passionately: nhiệt huyết
  • Dream big: mơ ước lớn lao
  • Enjoy life: tận hưởng cuộc sống
  • Gently: dịu dàng
  • Decide: quyết định
  • Story: câu chuyện
  • Defeat: sự thất bại
  • Opportunity: cơ hội
  • Dream: ước mơ
  • Nothing is impossible: không gì là không thể

Bên cạnh các chủ đề trên, Tiếng Anh Người Đi Làm cũng tổng hợp một số bài viết về những chủ đề thú vị khác như những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn hay cách Cap thả thính tiếng Anh mà bạn có thể tham khảo

Trên đây là bài viết về những câu nói hay về cuộc sống bằng tiếng Anh sâu sắc nhất. Hy vọng qua bài viết này sẽ mang lại cho bạn nhiều kiến thức, vốn từ hữu ích. Đừng quên đón chờ những chia sẻ tiếp theo từ Tiếng Anh người đi làm nhé!

Chúc bạn thành công

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide