2021-08-17 –
Dung Le
Rất nhiều người nhầm lẫn hai cấu trúc will & be going to. Vậy sự khác nhau giữa hai cấu trúc trên là gì? Cùng Tiếng Anh người đi làm tìm hiểu qua bài