Điều khoản lớp học

Thông Tin Liên Lạc

Quý độc giả liên lạc qua website này giúp chúng tôi hoặc inbox trên fanpage có liên kết đến website này.

Chính Sách Bảo Lưu Và Học Lại

Các chính sách bảo lưu & học lại được áp dụng theo chính sách của các đối tác hợp tác với Tienganhnguoidilam.vn. Chúng tôi không can thiệp hay trực tiếp tác động vào các chính sách này.