Describe an interesting conversation you had with someone – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe an interesting conversation you had with someone là chủ đề trong đề thi IELTS Speaking. Hãy tham khảo bài mẫu band IELTS 7.5+ ở part 2 & 3 sau đây nhé!

Describe an interesting conversation you had with someone
Describe an interesting conversation you had with someone

1. Bài mẫu IELTS Speaking Part 2: Describe an interesting conversation you had with someone

Cue Card:

Describe an interesting conversation you had with someone.
You should say:
➣ Who you spoke with?
➣ Where you were?
➣ What the conversation was about?
And explain why you think it was interesting?

Bài mẫu band 7.5+:

One of the most intriguing conversations I had recently was with my colleague, Sarah, during a lunch break at our workplace. We were seated in a cozy corner of the office cafeteria, surrounded by the hum of other conversations and the aroma of various cuisines.

Our conversation delved into the topic of artificial intelligence and its impact on our daily lives. Sarah, who possesses a background in technology, shared her insights into the rapid advancements in AI and its potential implications. We discussed its applications in various fields, from healthcare to education, and pondered the ethical considerations surrounding its development.

What made this conversation particularly interesting was the depth of Sarah’s knowledge and her ability to convey complex concepts in an accessible manner. She shared real-world examples of AI enhancing efficiency and problem-solving, but we also explored the ethical dilemmas, such as privacy concerns and job displacement.

The exchange was captivating as it seamlessly blended technical aspects with broader societal implications. Sarah’s passion for the subject was contagious, and the conversation left me with a heightened awareness of the evolving technological landscape. It was not just an exchange of information but a thought-provoking dialogue that expanded my understanding and sparked a genuine interest in staying informed about the role of AI in our ever-changing world.

215 words – Band 7.5+ – Written by Tiếng Anh Người Đi Làm

Lưu ý các từ vựng ghi điểm:

 • Intriguing: Hấp dẫn
 • Delved into: Đàm phán sâu sắc vào
 • Cozy: Ấm cúng
 • Aroma: Hương thơm
 • Insights: Hiểu biết sâu sắc
 • Applications: Ứng dụng
 • Pondered: Suy nghĩ
 • Accessible: Một cách dễ tiếp cận
 • Captivating: Quyến rũ
 • Dilemmas: Tình huống khó xử
 • Contagious: Lan truyền

Bài dịch:

Một trong những cuộc trò chuyện hấp dẫn nhất mà tôi có gần đây là với đồng nghiệp của tôi, Sarah, trong giờ nghỉ trưa tại nơi làm việc của chúng tôi. Chúng tôi ngồi trong một góc ấm cúng của căng tin văn phòng, được bao quanh bởi tiếng ồn ào của những cuộc trò chuyện khác và mùi thơm của nhiều món ăn khác nhau.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi đi sâu vào chủ đề trí tuệ nhân tạo và tác động của nó đối với cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Sarah, người có nền tảng về công nghệ, đã chia sẻ những hiểu biết sâu sắc của mình về những tiến bộ nhanh chóng trong AI và những tác động tiềm tàng của nó. Chúng tôi đã thảo luận về các ứng dụng của nó trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ chăm sóc sức khỏe đến giáo dục và cân nhắc những cân nhắc về mặt đạo đức xung quanh sự phát triển của nó.

Điều khiến cuộc trò chuyện này trở nên đặc biệt thú vị là kiến ​​thức sâu rộng của Sarah và khả năng truyền đạt các khái niệm phức tạp theo cách dễ tiếp cận. Cô ấy đã chia sẻ những ví dụ thực tế về việc AI nâng cao hiệu quả và giải quyết vấn đề, nhưng chúng tôi cũng khám phá những tình huống khó xử về mặt đạo đức, chẳng hạn như những lo ngại về quyền riêng tư và sự thay đổi công việc.

Cuộc trao đổi thật hấp dẫn vì nó kết hợp liền mạch các khía cạnh kỹ thuật với ý nghĩa xã hội rộng lớn hơn. Niềm đam mê của Sarah đối với chủ đề này rất dễ lây lan và cuộc trò chuyện đã mang lại cho tôi nhận thức sâu sắc hơn về bối cảnh công nghệ đang phát triển. Đó không chỉ là một cuộc trao đổi thông tin mà còn là một cuộc đối thoại kích thích tư duy, giúp mở rộng hiểu biết của tôi và khơi dậy sự quan tâm thực sự đến việc cập nhật thông tin về vai trò của AI trong thế giới luôn thay đổi của chúng ta.

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Do children have strong opinions?

Trẻ em có ý kiến ​​mạnh mẽ không?

Bài mẫu:

Yes, children can indeed have strong opinions, although the depth and complexity of these opinions may vary based on their age and experiences. Younger children might express opinions on simple preferences, such as favorite toys or foods, while older children may form more nuanced opinions on topics influenced by their environment, education, and family values. It’s essential to recognize and respect children’s perspectives, fostering an environment that encourages them to express and develop their opinions as they grow.

Từ vựng:

 • Nuanced: Tinh tế, phức tạp
 • Perspectives: Quan điểm
 • Express: Bày tỏ
 • Environment: Môi trường
 • Develop: Phát triển

Bài dịch:

Đúng, trẻ em thực sự có thể có những quan điểm mạnh mẽ, mặc dù độ sâu và mức độ phức tạp của những quan điểm này có thể khác nhau tùy theo độ tuổi và kinh nghiệm của chúng. Trẻ nhỏ hơn có thể bày tỏ ý kiến ​​về những sở thích đơn giản, chẳng hạn như đồ chơi hoặc thức ăn yêu thích, trong khi trẻ lớn hơn có thể hình thành ý kiến ​​sắc thái hơn về các chủ đề bị ảnh hưởng bởi môi trường, giáo dục và giá trị gia đình của chúng. Điều cần thiết là phải thừa nhận và tôn trọng quan điểm của trẻ, nuôi dưỡng một môi trường khuyến khích chúng bày tỏ và phát triển ý kiến ​​của mình khi chúng lớn lên.

2.2. In what industries do you think communication is a necessary skill?

Bạn nghĩ giao tiếp là kỹ năng cần thiết trong những ngành nghề nào?

Bài mẫu:

Communication is a vital skill in various industries, but it is particularly crucial in fields that involve frequent interactions with people. Industries such as customer service, sales, marketing, and public relations heavily rely on effective communication to understand client needs, convey information persuasively, and maintain positive relationships. Additionally, in healthcare, education, and teamwork-oriented environments, clear and empathetic communication is essential for successful collaboration and achieving common goals.

Từ vựng:

 • Crucial: Quan trọng
 • Persuasively: Một cách thuyết phục
 • Maintain: Duy trì
 • Collaboration: Sự hợp tác
 • Public Relations: Quan hệ công chúng

Bài dịch:

Giao tiếp là một kỹ năng quan trọng trong nhiều ngành khác nhau, nhưng nó đặc biệt quan trọng trong các lĩnh vực có sự tương tác thường xuyên với mọi người. Các ngành như dịch vụ khách hàng, bán hàng, tiếp thị và quan hệ công chúng phụ thuộc rất nhiều vào giao tiếp hiệu quả để hiểu nhu cầu của khách hàng, truyền tải thông tin thuyết phục và duy trì mối quan hệ tích cực. Ngoài ra, trong môi trường chăm sóc sức khỏe, giáo dục và làm việc theo nhóm, giao tiếp rõ ràng và đồng cảm là điều cần thiết để hợp tác thành công và đạt được các mục tiêu chung.

2.3. How important are listening skills when talking with others?

Kỹ năng lắng nghe quan trọng như thế nào khi nói chuyện với người khác?

Bài mẫu:

Listening skills are paramount in effective communication. The ability to actively listen fosters understanding, empathy, and constructive dialogue. It allows individuals to grasp others’ perspectives, address concerns, and build stronger connections. Poor listening can lead to misunderstandings, conflict, and hinder the overall effectiveness of communication. In both personal and professional contexts, honing one’s listening skills is essential for creating a conducive and respectful communication environment. The emphasis on listening complements the act of speaking, forming a balanced and comprehensive communication skill set.

Từ vựng:

 • Paramount: Quan trọng nhất
 • Foster: Nuôi dưỡng
 • Constructive: Xây dựng tích cực
 • Misunderstandings: Hiểu lầm
 • Conducive: Thuận lợi

Bài dịch:

Kỹ năng lắng nghe là điều tối quan trọng trong giao tiếp hiệu quả. Khả năng lắng nghe tích cực thúc đẩy sự hiểu biết, sự đồng cảm và đối thoại mang tính xây dựng. Nó cho phép các cá nhân nắm bắt quan điểm của người khác, giải quyết các mối quan tâm và xây dựng các kết nối bền chặt hơn. Lắng nghe kém có thể dẫn đến hiểu lầm, xung đột và cản trở hiệu quả chung của giao tiếp. Trong cả bối cảnh cá nhân và nghề nghiệp, việc trau dồi kỹ năng lắng nghe của một người là điều cần thiết để tạo ra một môi trường giao tiếp thuận lợi và tôn trọng. Việc nhấn mạnh vào việc lắng nghe sẽ bổ sung cho hành động nói, hình thành nên bộ kỹ năng giao tiếp cân bằng và toàn diện.

LỜI KẾT

Hy vọng bài mẫu IELTS Speaking band 7.5+ về chủ đề “Describe an interesting conversation you had with someone” trong đề thi IELTS Speaking Part 2 đã giúp bạn có thêm ý tưởng trả lời ở chủ đề này. Hãy quay lại Tiếng Anh Người Đi Làm để cập nhật đề thi IELTS Speaking 2024 liên tục nhé. 

Chúc bạn đạt được band điểm mong muốn!


Nếu các bạn đang tìm kiếm khóa học luyện thi IELTS uy tín tại TPHCM, thảm khảo Các khóa học IELTS cam kết đầu ra tại Trung tâm IELTS CITY.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide