Describe a sportsperson you admire – Bài mẫu IELTS Speaking Part 2 & 3

Describe a sportsperson you admire là đề thi hoàn toàn mới xuất hiện trong đề thi IELTS Speaking 2024. Hãy tham khảo bài mẫu 7.5+ về chủ đề mới này nhé!

Bài mẫu Describe a sportsperson you admire band 7.5+
Bài mẫu Describe a sportsperson you admire band 7.5+

1. Bài mẫu Describe a sportsperson you admire

Cue card

Part 2: Describe a sportsperson you admire.
You should say:
➢ Who he/she is
➢ What you know about him/her
➢ What sports achievement he/she has madeAnd explain why you admire him/her.

Dàn bài

Introduction:

 • Briefly introduce the sportsperson you admire, including their name, sport, and nationality.
 • Briefly mention what caught your interest in them.

Who They Are:

 • Provide more details about their background, such as their place of birth, early life, or any interesting anecdotes.
 • Briefly describe their personality or any unique qualities that set them apart.

What You Know About Them:

 • Discuss their significant achievements and milestones in their chosen sport.
 • Mention any specific accomplishments that resonated with you, like championships, records, or influential moments.
 • You can also briefly touch on their challenges and how they overcame them.

Sports Achievements:

 • Choose a specific achievement of theirs that you find particularly admirable.
 • Explain why this achievement stands out to you and makes you respect them.
 • You can delve deeper into the details of the achievement and its impact on the sport or themselves.

Why You Admire Them:

 • Clearly state why you admire this sportsperson beyond their achievements.
 • Is it their work ethic, determination, sportsmanship, or their impact on the community?
 • Explain how their qualities or actions inspire you or resonate with your own values.

Conclusion:

 • Briefly summarize your points and reiterate your admiration for the sportsperson.
 • You can leave a lasting impression with a final thought or quote that encapsulates your feelings.
Tips:
➢ Use vivid language and specific examples to make your story engaging.
➢ Show your genuine interest and knowledge about the sportsperson and their sport.
➢ Maintain a good flow and structure throughout your response.
➢ Don’t forget to manage your time effectively, aiming for around 2-3 minutes.

Bài mẫu band 7.5+

I would like to talk about a sportsperson that I admire, and that is Serena Williams. She is a tennis legend who has left an indelible mark on the world of sports.

Serena Williams was born in Saginaw, Michigan, United States. She started playing tennis at a young age and quickly showed her natural talent. She won many junior tournaments and was considered one of the most promising young players in the world.

Williams had a difficult childhood. She and her sister Venus had to live with their mother, who worked multiple jobs to support them. However, Williams never let her family circumstances stand in the way of her dreams. She continued to train hard and became one of the most successful tennis players of all time.

Williams has won 23 Grand Slam singles titles, more than any other woman in history. She has also won four Olympic gold medals and 14 Grand Slam doubles titles.

Williams is a complete player with amazing strength, speed, and technique. She is also a player with a strong fighting spirit. She never gives up, even when facing tough opponents.

Williams is a strong and independent woman. She has broken down many barriers in tennis and inspired women all over the world.

One of Williams’ most admirable sporting achievements is her victory in the 2019 Wimbledon final. She defeated her opponent, Simona Halep, with a score of 7-6, 6-4. This was her 24th Grand Slam title, a new record.

This victory was especially noteworthy because it came after Williams had gone through a difficult period. She had been injured and lost the world number one ranking. However, she did not give up and continued to fight for her goals.

I admire Serena Williams for her determination and winning spirit. She has overcome many challenges in her life, but she has never given up. She is a great role model for everyone, especially women.

Williams shows that anyone can achieve success, regardless of their background. She is an inspiration to us all, and I am proud to call her my role model.

Serena Williams is a great athlete and an extraordinary woman. She is an inspiration to us all.

364 words – Band 7.5+ – Written by Tiếng Anh Người Đi Làm

Từ vựng cần lưu ý:

 • Legend: Huyền thoại
 • Natural talent: Tài năng thiên bẩm
 • Difficult childhood: Tuổi thơ khó khăn
 • Most successful of all time: Thành công nhất mọi thời đại
 • Strong fighting spirit: Tinh thần chiến đấu mạnh mẽ
 • Break down many barriers: Phá vỡ nhiều rào cản
 • Great role model: Tấm gương tuyệt vời
 • Inspiration: Nguồn cảm hứng

Bài dịch:

Tôi muốn nói về một vận động viên thể thao mà tôi ngưỡng mộ, đó là Serena Williams. Cô là huyền thoại quần vợt đã để lại dấu ấn khó phai mờ trong làng thể thao thế giới.

Serena Williams sinh ra ở Saginaw, Michigan, Hoa Kỳ. Cô bắt đầu chơi quần vợt từ khi còn trẻ và nhanh chóng bộc lộ tài năng thiên bẩm của mình. Cô đã vô địch nhiều giải trẻ và được coi là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất thế giới.

Williams có một tuổi thơ khó khăn. Cô và chị gái Venus phải sống với mẹ, người đã làm nhiều công việc để nuôi họ. Tuy nhiên, Williams không bao giờ để hoàn cảnh gia đình cản trở ước mơ của mình. Cô tiếp tục tập luyện chăm chỉ và trở thành một trong những tay vợt thành công nhất mọi thời đại.

Williams đã giành được 23 danh hiệu Grand Slam đơn, nhiều hơn bất kỳ tay vợt nữ nào khác trong lịch sử. Cô cũng đã giành được 4 huy chương vàng Olympic và 14 danh hiệu Grand Slam đôi.

Williams là một cầu thủ toàn diện với sức mạnh, tốc độ và kỹ thuật đáng kinh ngạc. Cô cũng là một cầu thủ có tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Cô không bao giờ bỏ cuộc, kể cả khi phải đối mặt với những đối thủ khó nhằn.

Williams là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Cô đã phá vỡ nhiều rào cản trong quần vợt và truyền cảm hứng cho phụ nữ trên toàn thế giới.

Một trong những thành tích thể thao đáng ngưỡng mộ nhất của Williams là chiến thắng ở chung kết Wimbledon 2019. Cô đánh bại đối thủ Simona Halep với tỷ số 7-6, 6-4. Đây là danh hiệu Grand Slam thứ 24 của cô, một kỷ lục mới.

Chiến thắng này đặc biệt đáng chú ý vì nó đến sau khi Williams vừa trải qua giai đoạn khó khăn. Cô đã bị thương và mất vị trí số một thế giới. Tuy nhiên, cô không bỏ cuộc và tiếp tục chiến đấu vì mục tiêu của mình.

Tôi ngưỡng mộ Serena Williams vì sự quyết tâm và tinh thần chiến thắng của cô ấy. Cô đã vượt qua rất nhiều thử thách trong cuộc sống nhưng chưa bao giờ bỏ cuộc. Cô ấy là tấm gương tuyệt vời cho mọi người, đặc biệt là phụ nữ.

Williams cho thấy rằng bất kỳ ai cũng có thể đạt được thành công, bất kể xuất thân của họ như thế nào. Cô ấy là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi và tôi tự hào gọi cô ấy là hình mẫu của mình.

Serena Williams là một vận động viên vĩ đại và một người phụ nữ phi thường. Cô ấy là nguồn cảm hứng cho tất cả chúng tôi.

Bài mẫu Describe a sportsperson you admire
Bài mẫu Describe a sportsperson you admire

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

2. Câu trả lời mẫu IELTS Speaking Part 3

2.1. Do young people in your nation like physical activity?

Yes, generally, young people in my nation do have an inclination towards physical activity. Engaging in sports or fitness-related activities is quite common among the youth. Many find it to be an enjoyable way to stay active and maintain a healthy lifestyle.

Từ vựng:

 • Inclination (danh từ): Xu hướng hoặc sở thích.
 • Fitness-related activities: Các hoạt động liên quan đến thể dục.

Bài dịch:

Vâng, nói chung, thanh niên ở quốc gia tôi thường có sở thích đối với hoạt động thể chất. Tham gia vào thể thao hoặc các hoạt động liên quan đến thể dục là khá phổ biến giữa thanh niên. Nhiều người thấy đó là một cách thú vị để duy trì hoạt động và duy trì lối sống lành mạnh.

2.2. How important do you see physical education classes will be? Why?

I believe physical education classes will continue to be of paramount importance. They not only contribute to the physical well-being of students but also promote discipline, teamwork, and overall mental health. In an era where sedentary lifestyles are prevalent, these classes play a crucial role in fostering a habit of regular exercise.

Từ vựng:

 • Paramount (tính từ): Cực kỳ quan trọng.
 • Sedentary lifestyles: Lối sống ít hoặc không có hoạt động thể chất.

Bài dịch:

Tôi tin rằng các lớp học giáo dục thể chất sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng. Chúng không chỉ góp phần vào sức khỏe về mặt thể chất của học sinh mà còn khuyến khích kỷ luật, làm việc nhóm và tăng cường sức khỏe tâm thần tổng thể. Trong một thời đại mà lối sống ít hoặc không có hoạt động thể chất đang phổ biến, những lớp học này đóng vai trò quyết định trong việc thúc đẩy thói quen tập luyện thường xuyên.

2.3. To what extent do you believe children’s physical education programs influence their maturation?

I strongly believe that children’s physical education programs have a profound impact on their maturation. Regular participation in physical activities not only fosters physical development but also instills qualities such as discipline, resilience, and teamwork. These qualities are essential for a well-rounded and mature individual.

Từ vựng:

 • Profound (tính từ): Có tác động sâu sắc hoặc rộng lớn.
 • Resilience (danh từ): Khả năng phục hồi nhanh chóng từ khó khăn.
 • Well-rounded (tính từ): Có nhiều kỹ năng hoặc khả năng.

Bài dịch:

Tôi tin rằng các chương trình giáo dục thể chất cho trẻ em có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự chín chắn của họ. Việc tham gia thường xuyên vào các hoạt động thể chất không chỉ thúc đẩy sự phát triển thể chất mà còn gieo trồng các phẩm chất như kỷ luật, sự kiên nhẫn và làm việc nhóm. Những phẩm chất này là quan trọng để tạo nên một cá nhân toàn diện và chín chắn.

2.4. How often do Vietnamese exercise, and what kinds of activities do they enjoy?

The frequency of exercise in Vietnam varies, but there is a growing awareness of the importance of staying active. Many Vietnamese people engage in physical activities such as jogging, cycling, or traditional sports like badminton or football. Additionally, gym memberships and fitness classes are becoming increasingly popular among urban residents.

Từ vựng:

 • Growing awareness: Sự nhận thức ngày càng tăng.
 • Traditional sports: Các môn thể thao truyền thống.

Bài dịch:

Tần suất tập luyện ở Việt Nam dao động, nhưng có một ý thức ngày càng cao về tầm quan trọng của việc duy trì hoạt động. Nhiều người Việt tham gia các hoạt động như jogging, đạp xe, hoặc các môn thể thao truyền thống như cầu lông hoặc bóng đá. Ngoài ra, việc sử dụng các phòng tập và tham gia các lớp học thể dục đang trở nên ngày càng phổ biến trong số cư dân thành thị.

Hy vọng rằng bài mẫu của Tiếng Anh Người Đi Làm về chủ đề “Describe a sportsperson you admire” trong đề thi IELTS Speaking đã cho các bạn cách trả lời câu hỏi sao cho đạt được band điểm mong ước.

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide