Chính sách bảo mật

Cung cấp và chia sẻ thông tin

Tienganhnguoidilam.vn luôn luôn tôn trọng tính bảo mật thông tin cá nhân của độc giả trong mọi trường hợp.

Thu thập thông tin cá nhân

Tienganhnguoidilam.vn có thể thu thập các thông tin cá nhân từ các nguồn sau:

  • Quý độc giả đăng ký học ở các đối tác của chúng tôi tại website này

Sử dụng thông tin

Mục đích của tienganhnguoidilam.vn khi yêu cầu, thu thập và lưu trữ các thông tin cá nhân của Học viên là để:

  • Hỗ trợ quý đối tác của chúng tôi trong việc phục vụ và chăm sóc Học viên tốt hơn.
  • Hỗ trợ đối tác nắm bắt các nhu cầu học tiếng Anh của Học viên nhằm cung cấp các khóa học phù hợp.
  • Nhằm tuân thủ các quy định của Pháp luật hiện hành.

Tính bảo mật của thông tin

Toàn thể đội ngũ tienganhnguoidilam.vn đều được đào tạo về tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin độc giả theo như Định hướng hoạt động của Tiếng Anh người đi làm. Trong nội bộ Tiếng Anh người đi làm chỉ những nhân viên có thẩm quyền mới được truy cập thông tin Học viên để cung cấp các dịch vụ theo yêu cầu của Học viên. Hơn nữa, chúng tôi cũng áp dụng quy trình bảo mật và các thiết bị an ninh điện tử theo đúng quy định của Tiếng Anh người đi làm nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của Học viên.

Chúng tôi đang thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo thông tin cá nhân của Học viên không bị lưu trữ lâu hơn mức cần thiết mà vẫn tuân thủ đầy đủ những quy định lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Đảm bảo an ninh

Tiếng Anh người đi làm luôn nỗ lực áp dụng những tiêu chuẩn an toàn cao nhất để bảo vệ lợi ích cho Học viên. Khi đặt Tên truy cập và Mật khẩu, Học viên nên tránh sử dụng các thông tin dễ có khả năng bị nhận dạng như tên, địa chỉ, số điện thoại và ngày sinh…

Bản quyền và thương hiệu Tất cả các thiết kế, biểu tượng, hình ảnh và các thông tin khác ở trên trang web này là tài sản thuộc sở hữu trí tuệ của Tienganhnguoidilam.vn. Mọi sự sao chép, thay đổi, lưu trữ, chuyển dịch, mô phỏng, phát tán, sử dụng bất kỳ phần nào của tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng nếu không được TalkFirst cho phép bằng văn bản đều bị nghiêm cấm.

Đồng ý và thay đổi đối với Quy định về an ninh và bảo mật thông tin cá nhân

Học viên hiểu rõ và đồng ý rằng việc sử đăng ký trực tuyến tại Tienganhnguoidilam.vn đồng nghĩa với việc Học viên chấp thuận các Điều khoản, Điều kiện, Quy định về an ninh và bảo mật của chúng tôi. Đây là bản Quy định về an ninh và bảo mật có hiệu lực hiện hành.

Tiếng Anh người đi làm, tại bất kỳ thời điểm nào, có quyền sửa đổi bằng cách công bố một Quy định về an ninh và bảo mật mới trên trang web này tại www.tienganhnguoidilam.vn. Trường hợp Học viên có bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng liên hệ chúng tôi để được hỗ trợ. Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp cho Học viên những thông tin hữu ích & các đối tác uy tín nhất.