140+ câu nói tiếng Anh hay về tình bạn ngắn gọn hay nhất

Trong cuộc sống, tình bạn luôn là một phần không thể thiếu của mỗi người, vì đây là thứ tình cảm thiêng liêng và đáng được gìn giữ, trân trọng. Từ thời xa xưa cho tới nay đã có vô vàn những câu nói hay, tốn không biết bao giấy bút về chủ đề tình bạn. 
Sau đây, Tiếng Anh Người đi làm xin được chia sẻ tới bạn đọc 140+ câu nói tiếng Anh hay về tình bạn để mọi người có thể hiểu hơn về tình bạn cũng như sự quý giá của việc này nhiều đến chừng nào.

Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

1. 10 Câu nói tiếng Anh về tình bạn ngắn gọn

Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

1. A friend knows the song in my heart and sings it to me when my memory fails.
(Một người bạn biết bài hát trong trái tim tôi và hát nó cho tôi khi trí nhớ của tôi không thành.)

2. A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.
(Một người bạn tốt giống như cỏ bốn lá; khó kiếm và may mắn có được.)

3. It’s the friends you can call up at 4 a.m. that matter.
(Vấn đề là những người bạn mà bạn có thể gọi vào lúc 4 giờ sáng.)

4. A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.
(Một người bạn là người nhìn ra hàng rào bị hỏng của bạn và ngắm nhìn những bông hoa trong vườn của bạn.)

5. A friend is one of the nicest things you can have, and one of the best things you can be.
(Một người bạn là một trong những điều tốt nhất bạn có thể có và những điều tuyệt vời nhất mà bạn có thể có.)

6. A single rose can be my garden…a single friend, my world.
(Một bông hồng duy nhất có thể là khu vườn của tôi … một người bạn duy nhất, thế giới của tôi.)

7. When the world is so complicated, the simple gift of friendship is within all of our hands.
(Khi thế giới quá phức tạp, món quà đơn giản của tình bạn nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta.)

8. There are friendships imprinted in our hearts that will never be diminished by time and distance.
(Có những tình bạn đã in sâu vào trái tim chúng ta không bao giờ phai nhạt theo thời gian và khoảng cách.)

9. Life is an awful, ugly place to not have a best friend.
(Cuộc sống là một nơi tồi tệ, tồi tệ nếu không có một người bạn tốt nhất.)

10. What is a friend? A single soul dwelling in two bodies.
(Bạn là gì? Một linh hồn duy nhất cư ngụ trong hai cơ thể.)

Bên cạnh chủ đề tình bạn, bạn có thể tham khảo những chủ đề khác về cap hay bằng tiếng anh về tình yêu ngắn gọn, những câu nói tiếng Anh hay về bản thân ngắn gọn hay Thả thính bằng tiếng anh do chính Tiếng Anh người đi làm biên soạn.

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

2. Các câu nói tiếng Anh hay về tình bạn trong các bộ phim nổi tiếng

1. It’s an insane world, but in it there’s one sanity, the loyalty of old friends.
(Đó là một thế giới điên rồ, nhưng trong đó có một sự tỉnh táo, lòng trung thành của những người bạn cũ.)

2. Only a true friend would be that truly honest.
(Chỉ có một người bạn thực sự mới là người thực sự trung thực.)

3. Friendship isn’t about being inseparable, but about being separated and knowing nothing will change.
(Tình bạn không phải là không thể tách rời, mà là tách rời và không biết gì sẽ thay đổi.)

4. Every minute spent in your company becomes the new greatest minute of my life.
(Mỗi phút dành cho công ty của bạn đều trở thành một phút tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi.)

5. Me! Books and cleverness! There are more important things: friendship and bravery.
(Tôi! Sách và sự thông minh! Còn những điều quan trọng hơn: tình bạn và lòng dũng cảm.)

6. Well, maybe sometimes it’s easier to be mad at the people you trust. Because you know they’ll always love you, no matter what.
(Chà, có lẽ đôi khi bạn dễ nổi khùng với những người bạn tin tưởng hơn. Bởi vì bạn biết họ sẽ luôn yêu bạn, cho dù thế nào đi nữa.)

7. Good friends will help you until you’re unstuck.
(Những người bạn tốt sẽ giúp đỡ bạn cho đến khi bạn không gặp khó khăn.)

8. When you’re the best of friends having so much fun together, You’re not even aware, you’re such a funny pair.
(Khi bạn là những người bạn tốt nhất có rất nhiều niềm vui cùng nhau, Bạn thậm chí không biết rằng, bạn thật là một cặp hài hước.)

9. They say nothing lasts forever; dreams change, trends come and go, but friendships never go out of style.
(Họ nói không có gì tồn tại mãi mãi; ước mơ thay đổi, xu hướng đến và đi, nhưng tình bạn không bao giờ lỗi mốt.)

10. True friends are always together in spirit.
(Những người bạn chân chính luôn ở bên nhau về tinh thần.)

3. Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn thân

Tổng hợp những câu nói tiếng Anh hay về cuộc sống chủ đề tình bạn:

1. Remember that the most valuable antiques are dear old friends.
(Hãy nhớ rằng những món đồ cổ giá trị nhất chính là những người bạn già thân yêu.)

2. There is nothing on this earth more to be prized than true friendship.
(Không có gì trên trái đất này đáng được trân trọng hơn tình bạn chân chính.)

3. A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
(Một người bạn thực sự là người bước vào khi phần còn lại của thế giới bước ra.)

4. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.
(Một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của tình bạn chân chính là hiểu và được thông cảm.)

5. In the sweetness of friendship let there be laughter and sharing of pleasures. For in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed.)
(Trong sự ngọt ngào của tình bạn hãy có tiếng cười và những niềm vui chia sẻ. Vì trong sương của những điều nhỏ bé, trái tim tìm thấy buổi sáng và sảng khoái.)

6. It is not so much our friends’ help that helps us, as the confidence of their help.
(Sự giúp đỡ của bạn bè không giúp ích được gì cho chúng ta, bằng sự tự tin về sự giúp đỡ của họ.)

7. Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light.
(Đi bộ với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là đi bộ một mình trong ánh sáng.)

8. The most I can do for my friend is simply be his friend.
(Điều tôi có thể làm được nhiều nhất cho bạn mình chỉ đơn giản là trở thành bạn của anh ấy.)

9. Let us be grateful to people who make us happy, they are the charming gardeners who make our souls blossom.
(Chúng ta hãy biết ơn những người làm cho chúng ta hạnh phúc, họ là những người làm vườn duyên dáng, những người làm cho tâm hồn chúng ta nở hoa.)

10. In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.
(Trong cuộc đời mỗi người, một lúc nào đó, ngọn lửa nội tâm của chúng ta vụt tắt. Sau đó nó bùng cháy bởi cuộc gặp gỡ với một con người khác. Tất cả chúng ta nên biết ơn những người đã vực dậy tinh thần bên trong.)

11. A real friend is one who walks in when the rest of the world walks out.
(Một người bạn thực sự là người bước vào khi phần còn lại của thế giới bước ra.)

12. Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down.
(Rất nhiều người muốn đi cùng bạn trong chiếc limo, nhưng điều bạn muốn là một người sẽ đi xe buýt cùng bạn khi chiếc limo bị hỏng.)

13. If you live to be a hundred, I hope I live to be a hundred minus one day, so I never have to live without you.
(Nếu bạn sống đến một trăm tuổi, tôi hy vọng tôi sống đến một trăm tuổi trừ đi một ngày, để tôi không bao giờ phải sống thiếu bạn.)

14. Things are never quite as scary when you’ve got a best friend.
(Mọi thứ không bao giờ đáng sợ bằng khi bạn có một người bạn thân nhất.)

15. Real friendship is when your friend comes over to your house and then you both just take a nap.
(Tình bạn thực sự là khi bạn của bạn đến nhà bạn và sau đó cả hai bạn chỉ chợp mắt một chút.)

16. Friendship is born at that moment when one person says to another, ‘What! You too? I thought I was the only one.
(Tình bạn được sinh ra vào thời điểm đó khi một người nói với người khác,‘ Cái gì! Bạn cũng thế? Tôi đã nghĩ mình là người duy nhất.)

17. Don’t make friends who are comfortable to be with. Make friends who will force you to lever yourself up.
(Đừng kết bạn với những người cảm thấy thoải mái khi ở bên. Hãy kết bạn với những người sẽ buộc bạn phải nâng cao bản thân.)

18. Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.
(Tình bạn đánh dấu một cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ biến chất thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là gì khác ngoài sự sẻ chia.)

19. Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
(Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới này. Nó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự không học được gì cả.)

20. A true friend never gets in your way unless you happen to be going down.
(Một người bạn thực sự không bao giờ cản đường bạn trừ khi bạn tình cờ đi xuống.)

Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn
Xem thêm: Những câu nói tiếng Anh hay ngắn gọn, ý nghĩa

4. Những câu nói hay về tình bạn tri kỷ bằng tiếng Anh

1. Some people go to priests. Others to poetry. I to my friends.
(Mọi người đi đến các linh mục. Những người khác để thơ. Tôi với bạn bè của tôi.)

2. Anything is possible when you have the right people there to support you.
(Bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra khi bạn có những người phù hợp ở đó để hỗ trợ bạn.)

3. There are three things that grow more precious with age; old wood to burn, old books to read, and old friends to enjoy.
(Có ba thứ càng quý giá theo tuổi tác; củi cũ để đốt, sách cũ để đọc, và bạn cũ để thưởng thức.)

4. The love that comes from friendship is the underlying facet of a happy life.
(Tình yêu xuất phát từ tình bạn là khía cạnh cơ bản của một cuộc sống hạnh phúc.)

5. As much as a BFF can make you go WTF, there’s no denying we’d be a little less rich without them.
(BFF có thể khiến bạn tham gia WTF, không thể phủ nhận rằng chúng ta sẽ kém giàu hơn một chút nếu không có họ.)

6. The only way to have a friend is to be one.
(Cách duy nhất để có một người bạn là trở thành một người.)

7. A friend is one who knows you and loves you just the same.
(Một người bạn là người biết bạn và yêu bạn y như vậy.)

8. A single rose can be my garden… a single friend, my world.
(Một bông hồng duy nhất có thể là khu vườn của tôi… một người bạn duy nhất, thế giới của tôi.)

9. One loyal friend is worth ten thousand relatives.
(Một người bạn trung thành có giá trị bằng vạn người thân.)

10. For beautiful eyes, look for the good in others; for beautiful lips, speak only words of kindness; and for poise, walk with the knowledge that you are never alone.
(Để có đôi mắt đẹp, hãy tìm kiếm điều tốt đẹp ở người khác; đối với đôi môi đẹp, chỉ nói những lời nhân từ; và để đĩnh đạc, hãy bước đi với kiến thức rằng bạn không bao giờ đơn độc.)

11. One’s friends are that part of the human race with which one can be human.
(Bạn bè của một người là một phần của loài người mà một người có thể trở thành con người.)

12. I like to listen. I have learned a great deal from listening carefully. Most people never listen.)
(Tôi thích nghe. Tôi đã học được rất nhiều điều từ việc lắng nghe một cách cẩn thận. Hầu hết mọi người không bao giờ lắng nghe.)

13. Growing apart doesn’t change the fact that for a long time we grew side by side; our roots will always be tangled.
(I’m glad for that. Xa nhau không thay đổi thực tế rằng trong một thời gian dài, chúng tôi đã lớn lên bên nhau; gốc rễ của chúng ta sẽ luôn luôn bị rối. Tôi rất vui vì điều đó.)

14. There’s not a word yet for old friends who’ve just met.
(Vẫn chưa có từ nào dành cho những người bạn cũ mới gặp.)

15. Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
(Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới này. Đó không phải là điều bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự chẳng học được gì cả.)

16. Don’t walk behind me; I may not lead. Don’t walk in front of me; I may not follow. Just walk beside me and be my friend.
(Đừng đi sau tôi; Tôi Không Thể Dẫn. Đừng đi trước mặt tôi; Tôi có thể không làm theo. Chỉ cần đi bên cạnh tôi và là bạn của tôi.)

17. [The greatest gift in life] is the gift of friendship, and I have received it; the greatest healing therapy is friendship.
(Món quà lớn nhất trong cuộc đời] là món quà của tình bạn, và tôi đã nhận được nó; liệu pháp chữa lành tuyệt vời nhất là tình bạn.)

18. Never leave a friend behind. Friends are all we have to get us through this life and they are the only things from this world that we could hope to see in the next.
(Đừng bao giờ bỏ lại một người bạn. Bạn bè là tất cả những gì chúng ta có để vượt qua cuộc sống này và họ là những thứ duy nhất trên thế giới này mà chúng ta có thể hy vọng sẽ gặp lại trong cuộc sống tiếp theo.)

19. Your friends will know you better in the first minute you meet than your acquaintances will know you in a thousand years.
(Bạn bè của bạn sẽ biết bạn tốt hơn ngay trong phút đầu tiên bạn gặp mặt hơn những người quen của bạn sẽ biết bạn trong một nghìn năm.)

20. And what is a friend? More than a father, more than a brother: a traveling companion, with him, you can conquer the impossible, even if you must lose it later. Friendship marks a life even more deeply than love. Love risks degenerating into obsession, friendship is never anything but sharing.
(Và một người bạn là gì? Hơn cả một người cha, hơn một người anh em: một người bạn đồng hành, cùng anh ấy, bạn có thể chinh phục những điều không thể, cho dù sau này bạn phải đánh mất nó. Tình bạn đánh dấu một cuộc đời còn sâu sắc hơn cả tình yêu. Tình yêu có nguy cơ biến chất thành nỗi ám ảnh, tình bạn không bao giờ là gì khác ngoài sự sẻ chia.)

21. A good friend is a connection to life — a tie to the past, a road to the future, the key to sanity in a totally insane world.
(Một người bạn tốt là sự kết nối với cuộc sống – sự ràng buộc với quá khứ, con đường dẫn đến tương lai, chìa khóa của sự tỉnh táo trong một thế giới hoàn toàn điên rồ.)

22. Friendship’s the wine of life.
(Tình bạn là rượu của cuộc sống.)

23. In everyone’s life, at some time, our inner fire goes out. It is then burst into flame by an encounter with another human being. We should all be thankful for those people who rekindle the inner spirit.
(Trong cuộc đời mỗi người, một lúc nào đó, ngọn lửa bên trong chúng ta vụt tắt. Sau đó nó bùng cháy bởi cuộc gặp gỡ với một con người khác. Tất cả chúng ta nên biết ơn những người đã vực dậy tinh thần bên trong.)

24. A friend is one who overlooks your broken fence and admires the flowers in your garden.
(Một người bạn là người nhìn ra hàng rào bị hỏng của bạn và ngắm nhìn những bông hoa trong vườn của bạn.)

25. True friends are those rare people who come to find you in dark places and lead you back to the light.
(Những người bạn thực sự là những người hiếm hoi đến tìm bạn ở những nơi tối tăm và dẫn bạn trở lại ánh sáng.)

26. Friendship isn’t about who you’ve known the longest. It’s about who walked into your life, said, I’m here for you, and proved it.
(Tình bạn không phải là việc bạn biết ai lâu nhất. Đó là về người bước vào cuộc đời bạn, đã nói, Tôi ở đây vì bạn, và đã chứng minh điều đó.)

27. One of the most beautiful qualities of true friendship is to understand and to be understood.
(Một trong những phẩm chất cao đẹp nhất của tình bạn chân chính là hiểu và được thông cảm.)

28. If ever there is tomorrow when we’re not together… there is something you must always remember. You are braver than you believe, stronger than you seem, and smarter than you think. But the most important thing is, even if we’re apart… I’ll always be with you.
(Nếu có ngày mai chúng ta không còn bên nhau… thì có điều gì đó bạn phải luôn nhớ. Bạn dũng cảm hơn những gì bạn tin, mạnh mẽ hơn bạn tưởng và thông minh hơn bạn nghĩ. Nhưng điều quan trọng nhất là, ngay cả khi chúng ta xa nhau… anh sẽ luôn ở bên em.)

29. That’s when I realized what a true friend was. Someone who would always love you – the imperfect you, the confused you, the wrong you – because that is what people are supposed to do. Đó là lúc tôi nhận ra thế nào là một người bạn thực sự.
(Ai đó sẽ luôn yêu bạn – bạn không hoàn hảo, bạn bối rối, bạn sai lầm – bởi vì đó là những gì người ta phải làm.)

30. The friend who can be silent with us in a moment of despair or confusion, who can stay with us in an hour of grief and bereavement, who can tolerate not knowing… not healing, not curing… that is a friend who cares.
(Người bạn có thể im lặng với chúng ta trong giây phút tuyệt vọng hay bối rối, người có thể ở bên chúng ta trong những giờ phút đau buồn và mất mát, người có thể bao dung khi không biết… không chữa lành, không chữa khỏi… đó là một người bạn biết quan tâm.)

5. Các câu nói hay bằng tiếng Anh về tình bạn chân chính

1. Friendship is the source of the greatest pleasures, and without friends even the most agreeable pursuits become tedious.
(Tình bạn là nguồn gốc của những niềm vui lớn nhất, và không có bạn bè, ngay cả những theo đuổi hợp ý nhất cũng trở nên tẻ nhạt.)

2. Every friendship goes through ups and downs. Dysfunctional patterns set in; external situations cause internal friction; you grow apart and then bounce back together.
(Tình bạn nào cũng trải qua thăng trầm. Các mẫu rối loạn chức năng được thiết lập trong; tình huống bên ngoài gây ra xích mích bên trong; bạn phát triển xa nhau và sau đó quay trở lại với nhau.)

3. Friendship is a strong and habitual inclination in two persons to promote the good and happiness of one another.
(Tình bạn là một khuynh hướng mạnh mẽ và mang tính thói quen của hai người nhằm thúc đẩy điều tốt đẹp và hạnh phúc của nhau.)

4. When the world is so complicated, the simple gift of friendship is within all of our hands.
(Khi thế giới quá phức tạp, món quà đơn giản của tình bạn nằm trong tầm tay của tất cả chúng ta.)

5. Find a group of people who challenge and inspire you; spend a lot of time with them, and it will change your life.
(Tìm một nhóm người thách thức và truyền cảm hứng cho bạn; hãy dành nhiều thời gian cho họ, và nó sẽ thay đổi cuộc đời bạn.)

6. You find out who your real friends are when you’re involved in a scandal.
(Bạn tìm ra bạn bè thực sự của mình là ai khi bạn dính vào một vụ bê bối.)

7. Friendship is a wildly underrated medication.
(Tình bạn là một liều thuốc được đánh giá quá thấp.)

8. A friend is one that knows you as you are, understands where you have been, accepts what you have become, and still, gently allows you to grow.
(Một người bạn là người hiểu bạn như hiện tại, hiểu bạn đã ở đâu, chấp nhận những gì bạn đã trở thành, và vẫn nhẹ nhàng cho phép bạn phát triển.)

9. Friendship is a pretty full-time occupation if you really are friendly with somebody. You can’t have too many friends because then you’re just not really friends.
(Tình bạn là một công việc toàn thời gian nếu bạn thực sự thân thiện với ai đó. Bạn không thể có quá nhiều bạn bè bởi vì khi đó bạn không thực sự là bạn bè.)

10. Since there is nothing so well worth having as friends, never lose a chance to make them.
(Vì không có gì đáng có bằng bạn bè, nên đừng bao giờ để mất cơ hội kết bạn.)

11. The real test of friendship is: can you literally do nothing with the other person? Can you enjoy those moments of life that are utterly simple?
(Bài kiểm tra thực sự của tình bạn là: bạn có thể không làm gì với người kia theo đúng nghĩa đen không? Bạn có thể tận hưởng những khoảnh khắc cuộc sống hoàn toàn bình dị đó không?)

12. Throughout life you will meet one person who is like no other. You could talk to this person for hours and never get bored, you could tell this person things and they will never judge you. This person is your soulmate, your best friend. Don’t ever let them go.
(Trong suốt cuộc đời, bạn sẽ gặp một người không giống ai. Bạn có thể nói chuyện với người này hàng giờ mà không bao giờ thấy chán, bạn có thể nói với người này những điều và họ sẽ không bao giờ đánh giá bạn. Người này là tri kỷ, là bạn thân của bạn. Đừng bao giờ để họ đi.)

13. The great thing about new friends is that they bring new energy to your soul.
(Điều tuyệt vời về những người bạn mới là họ mang lại nguồn năng lượng mới cho tâm hồn bạn.)

14. A friend is an emotional bond, just like friendship is a human experience.
(Một người bạn là một sợi dây tình cảm, cũng giống như tình bạn là một trải nghiệm của con người.)

15. A true friend is one who overlooks your failures and tolerates your success!
(Một người bạn thực sự là người coi thường thất bại của bạn và bao dung cho thành công của bạn!)

16. True friendship can afford true knowledge. It does not depend on darkness and ignorance.
(Tình bạn chân chính có thể mang lại kiến ​​thức chân chính. Nó không phụ thuộc vào bóng tối và sự thiếu hiểu biết.)

17. Each friend represents a world in us, a world possibly not born until they arrive, and it is only by this meeting that a new world is born.
(Mỗi người bạn đại diện cho một thế giới trong chúng ta, một thế giới có thể không được sinh ra cho đến khi họ đến, và chỉ bằng cuộc gặp gỡ này, một thế giới mới được sinh ra.)

18. Real friendship, like real poetry, is extremely rare — and precious as a pearl.
(Tình bạn thực sự, giống như thơ ca thực, là vô cùng hiếm – và quý như ngọc.)

19. There is nothing better than a friend, unless it is a friend with chocolate.
(Không có gì tốt hơn một người bạn, trừ khi đó là một người bạn với sô cô la.)

20. I think if I’ve learned anything about friendship, it’s to hang in, stay connected, fight for them, and let them fight for you. Don’t walk away, don’t be distracted, don’t be too busy or tired, don’t take them for granted. Friends are part of the glue that holds life and faith together. Powerful stuff.
(Tôi nghĩ nếu tôi học được bất cứ điều gì về tình bạn, đó là hãy gắn bó, giữ kết nối, chiến đấu vì họ và để họ chiến đấu vì bạn. Đừng bỏ đi, đừng phân tâm, đừng quá bận rộn hoặc mệt mỏi, đừng coi họ là điều hiển nhiên. Bạn bè là một phần chất keo gắn kết cuộc sống và niềm tin với nhau. Những thứ mạnh mẽ.)

21. Anybody can sympathize with the sufferings of a friend, but it requires a very fine nature to sympathize with a friend’s success.
(Ai cũng có thể thông cảm với những đau khổ của một người bạn, nhưng nó đòi hỏi một bản chất rất tốt để thông cảm với thành công của một người bạn.)

22. Sometimes being a friend means mastering the art of timing. There is a time for silence. A time to let go and allow people to hurl themselves into their own destiny. And a time to prepare to pick up the pieces when it’s all over.
(Đôi khi là một người bạn có nghĩa là làm chủ nghệ thuật tính thời gian. Có thời gian để im lặng. Thời điểm để buông bỏ và cho phép người ta lao vào số phận của chính mình. Và thời gian để chuẩn bị nhặt những mảnh vỡ khi tất cả đã kết thúc.)

23. There is a magnet in your heart that will attract true friends. That magnet is unselfishness, thinking of others first; when you learn to live for others, they will live for you.
(Có một thỏi nam châm trong trái tim bạn sẽ thu hút những người bạn chân chính. Cái nam châm đó chính là lòng vị tha, luôn nghĩ đến người khác trước tiên; khi bạn học cách sống vì người khác, họ sẽ sống vì bạn.)

24. The friend who holds your hand and says the wrong thing is made of dearer stuff than the one who stays away.
(Người bạn nắm tay bạn và nói điều sai trái được tạo ra từ những thứ thân thương hơn người tránh xa.)

25. I value the friend who for me finds time on his calendar, but I cherish the friend who for me does not consult his calendar.
(Tôi đánh giá cao người bạn mà tôi tìm thấy thời gian trên lịch của anh ấy, nhưng tôi trân trọng người bạn mà đối với tôi, người không tham khảo lịch của anh ấy.)

26. Friendship is always a sweet responsibility, never an opportunity.
(Tình bạn luôn là một trách nhiệm ngọt ngào, không bao giờ là một cơ hội.)

27. You can always tell a real friend: when you’ve made a fool of yourself he doesn’t feel you’ve done a permanent job.
(Bạn luôn có thể nói với một người bạn thực sự rằng: khi bạn tự lừa mình, anh ấy sẽ không cảm thấy bạn đã hoàn thành một công việc lâu dài.)

28. Every friendship travels at some time through the black valley of despair. This tests every aspect of your affection. You lose the attraction and the magic. Your sense of each other darkens and your presence is sore. If you can come through this time, it can purify with your love, and falsity and need will fall away. It will bring you onto new ground where affection can grow again.
(Mọi tình bạn đều đi qua một lúc nào đó qua thung lũng đen của sự tuyệt vọng. Điều này kiểm tra mọi khía cạnh của tình cảm của bạn. Bạn mất đi sự hấp dẫn và kỳ diệu. Cảm giác về nhau tối sầm lại và sự hiện diện của bạn trở nên nhức nhối. Nếu bạn có thể vượt qua thời điểm này, nó có thể thanh tẩy bằng tình yêu của bạn, và sự giả dối và nhu cầu sẽ biến mất. Nó sẽ đưa bạn đến một vùng đất mới, nơi tình cảm có thể phát triển trở lại.)

29. The ornament of a house is the friends who frequent it.
(Vật trang trí của một ngôi nhà là những người bạn thường xuyên sử dụng nó.)

30. Friendship is like money, easier made than kept.
(Tình bạn cũng giống như tiền bạc, kiếm ra dễ hơn giữ.)

Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

31. Best friends don’t necessarily have to talk every day. They don’t even need to talk for weeks. But when they do, it’s like they never stopped talking.
(Những người bạn thân nhất không nhất định phải nói chuyện mỗi ngày. Họ thậm chí không cần nói chuyện trong nhiều tuần. Nhưng khi họ làm vậy, giống như họ không bao giờ ngừng nói chuyện.)

32. You know what sucks about getting older? Your friends have known you for way too long. They’ve got too much on you. I want friends who still lie to me because they don’t want to hurt my feelings. I sadly kind of mean that.
(Bạn biết điều gì tệ hại khi già đi không? Bạn bè của bạn đã biết bạn quá lâu. Họ đã có quá nhiều vào bạn. Tôi muốn những người bạn vẫn nói dối tôi vì họ không muốn làm tổn thương tình cảm của tôi. Tôi buồn vì điều đó.)

33. We made a deal ages ago. Men, babies, it doesn’t matter… We’re soulmates.
(Chúng tôi đã thực hiện một thỏa thuận từ nhiều năm trước. Đàn ông, trẻ sơ sinh, điều đó không quan trọng… Chúng tôi là những người bạn tâm giao.)

34. That’s how it goes, kids. The friends, neighbors, drinking buddies, and partners in crime you love so much when you’re young, as the years go by, you just lose touch. You will be shocked when you discover how easy it is in life to part ways with people forever. That’s why, when you find someone you want to keep around, you do something about it.
(Đó là cách nó diễn ra, các con. Bạn bè, hàng xóm, bạn nhậu và đối tác phạm tội mà bạn rất yêu quý khi còn trẻ, khi năm tháng trôi qua, bạn chỉ mất liên lạc. Bạn sẽ bị sốc khi phát hiện ra việc chia tay người ta mãi mãi dễ dàng như thế nào trong cuộc sống. Đó là lý do tại sao, khi bạn tìm thấy ai đó mà bạn muốn giữ ở bên, bạn sẽ làm điều gì đó để giải quyết vấn đề đó)

35. Friends joke with one another. ‘Hey, you’re poor. Hey, your momma’s dead.’ That’s what friends do.
(Bạn bè đùa với nhau. ‘Này, bạn thật tội nghiệp. Này, mẹ của bạn đã chết.’ Đó là những gì bạn bè làm.)

36. We’re sisters; you’re my family. What is you, is me. There’s nothing that you could ever say to make me let go.
(Chúng ta là chị em; bạn là gia đình của tôi. Bạn là gì, là tôi. Không có gì mà bạn có thể nói để khiến tôi buông tay.)

37. Lose one friend, lose all friends, lose yourself. Why? Because nothing else seemed important.
(Mất một người bạn, mất tất cả bạn bè, đánh mất chính mình. Tại sao? Bởi vì không có gì khác dường như quan trọng.)

38. I found out what the secret to life is – best friends.
(Tôi đã tìm ra bí mật của cuộc sống là gì – những người bạn thân.)

39. There are friends, there is family, and then there are friends that become family.
(Có bạn bè, có gia đình, và sau đó có những người bạn trở thành gia đình.)

40. Remember George, no man is a failure who has friends.
(Hãy nhớ George, không có người thất bại nào có bạn.)

41. The human spirit is more powerful than any drug and that is what needs to be nourished with work, play, friendship, and family. These are the things that matter.
(Tinh thần con người mạnh mẽ hơn bất kỳ loại ma túy nào và đó là thứ cần được nuôi dưỡng bằng công việc, vui chơi, tình bạn và gia đình. Đây là những điều quan trọng.)

42. I still have friends from primary school. And my two best girlfriends are from secondary school. I don’t have to explain anything to them. I don’t have to apologize for anything. They know. There’s no judgment in any way.
(Tôi vẫn có những người bạn từ thời tiểu học. Và hai người bạn gái thân nhất của tôi là từ cấp hai. Tôi không cần phải giải thích bất cứ điều gì với họ. Tôi không phải xin lỗi vì bất cứ điều gì. Họ biết. Không có phán xét nào theo bất kỳ cách nào.)

43. Life is an awful, ugly place to not have a best friend.
(Cuộc sống là một nơi tồi tệ, tồi tệ khi không có một người bạn tốt nhất.)

44. A strong friendship doesn’t need daily conversation and doesn’t always need togetherness. As long as the relationship lives in the heart, true friends will never part.
(Một tình bạn bền chặt không cần trò chuyện hàng ngày và không phải lúc nào cũng cần sự bên nhau. Miễn là mối quan hệ đó còn sống trong tim, những người bạn thực sự sẽ không bao giờ chia tay.)

45. It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends.
(Cần rất nhiều can đảm để đứng lên chống lại kẻ thù của bạn, nhưng rất nhiều hơn để đứng lên chống lại bạn bè của bạn.)

46. It takes a great deal of courage to stand up to your enemies, but a great deal more to stand up to your friends.
(Tình bạn – định nghĩa của tôi – được xây dựng dựa trên hai điều. Sự tôn trọng và sự tin tưởng. Cả hai yếu tố này đều phải có. Và nó phải có sự tương hỗ. Bạn có thể tôn trọng ai đó, nhưng nếu bạn không có lòng tin, tình bạn sẽ rạn nứt.)

47. Friendship — my definition — is built on two things. Respect and trust. Both elements have to be there. And it has to be mutual. You can have respect for someone, but if you don’t have trust, the friendship will crumble.
(Tình bạn – định nghĩa của tôi – được xây dựng trên hai điều. Tôn trọng và tin tưởng. Cả hai yếu tố phải ở đó. Và nó phải là của nhau. Bạn có thể tôn trọng ai đó, nhưng nếu bạn không tin tưởng, tình bạn sẽ tan vỡ.)

48. In the sweetness of friendship let there be laughter, for in the dew of little things the heart finds its morning and is refreshed.
(Trong sự ngọt ngào của tình bạn, hãy có tiếng cười, vì trong sương của những điều nhỏ bé, trái tim tìm thấy buổi sáng và tươi mới.)

49. It’s the friends you can call up at 4 a.m. that matter.
(Đó là những người bạn mà bạn có thể gọi vào lúc 4 giờ sáng.)

50. A good friend is like a four-leaf clover; hard to find and lucky to have.
(Một người bạn tốt giống như cỏ bốn lá; khó kiếm và may mắn có được.)

Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

6. Những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn khác

1. True friends are like diamonds — bright, beautiful, valuable, and always in style.
(Những người bạn chân chính giống như những viên kim cương – sáng, đẹp, có giá trị và luôn phong cách.)

2. Best friend: the one that you can be mad at only for a short period of time because you have important stuff to tell them.
(Người bạn tốt nhất: người mà bạn có thể phát điên chỉ trong một khoảng thời gian ngắn vì bạn có những điều quan trọng cần nói với họ.)

3. We’ll be the old ladies causing trouble in the nursing home.
(Chúng ta sẽ là những bà già gây rắc rối trong viện dưỡng lão.)

4. Never let your best friends get lonely…keep disturbing them.
(Đừng bao giờ để những người bạn thân nhất của bạn cô đơn… tiếp tục làm phiền họ.)

5. A friend can tell you things you don’t want to tell yourself.
(Một người bạn có thể nói với bạn những điều bạn không muốn nói với chính mình.)

6. True friendship comes when the silence between two people is comfortable.
(Tình bạn đích thực đến khi sự im lặng giữa hai người thoải mái.)

7. True friendship comes when the silence between two people is comfortable.
(Bạn bè là những người hiếm hoi hỏi chúng tôi như thế nào và sau đó chờ đợi để nghe câu trả lời.)

8. Friends are those rare people who ask how we are and then wait to hear the answer.
(Một người bạn chân chính là người luôn nghĩ rằng bạn là một quả trứng tốt mặc dù anh ta biết rằng bạn hơi nứt nẻ.)

9. Let us be grateful to the people who make us happy; they are the charming gardeners who make our souls blossom.
(Chúng ta hãy biết ơn những người đã làm cho chúng ta hạnh phúc; họ là những người làm vườn quyến rũ đã làm cho tâm hồn chúng ta nở hoa.)

10. Friendship is the only cement that will ever hold the world together.
(Tình bạn là xi măng duy nhất sẽ giữ cả thế giới lại với nhau.)

11. Friendship is the hardest thing in the world to explain. It’s not something you learn in school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything.
(Tình bạn là điều khó giải thích nhất trên thế giới này. Nó không phải là thứ bạn học ở trường. Nhưng nếu bạn chưa học được ý nghĩa của tình bạn, bạn thực sự chưa học được gì.)

12. There’s not a word yet for old friends who’ve just met.
(Vẫn chưa có từ nào dành cho những người bạn cũ mới gặp.)

13. The truth is, everyone is going to hurt you. You just got to find the ones worth suffering for.
(Sự thật là, mọi người sẽ làm tổn thương bạn. Bạn chỉ cần tìm ra những người đáng để đau khổ.)

14. Ultimately the bond of all companionship, whether in marriage or in friendship, is conversation.
(Cuối cùng thì mối liên kết của tất cả những người bạn đồng hành, dù trong hôn nhân hay tình bạn, đều là cuộc trò chuyện.)

15. I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does that much better
(Tôi không cần một người bạn thay đổi khi tôi thay đổi và người gật đầu khi tôi gật đầu; bóng của tôi làm điều đó tốt hơn nhiều.)

16. It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them.
(Đó là một trong những phước lành của những người bạn cũ mà bạn có thể đủ khả năng để ngu ngốc với họ.)

Câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

17. Friendship is born at that moment when one person says to another: “What!” You Too? I thought I was the only one.
(Tình bạn được sinh ra vào thời điểm đó khi một người nói với người khác: “Cái gì!” Bạn cũng thế? Tôi nghĩ tôi là người duy nhất.)

18. Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life
(Những người bạn tốt, những cuốn sách hay và lương tâm ngủ yên: đây là cuộc sống lý tưởng.)

19.It is not a lack of love, but a lack of friendship that makes unhappy marriages.
(Không phải thiếu tình yêu mà là thiếu tình bạn làm nên những cuộc hôn nhân không hạnh phúc.)

20. Be true to your work, your word, and your friends.
(Hãy trung thực với công việc, lời nói của bạn và bạn bè của bạn.)

7. Tổng hợp từ vựng dùng trong những câu nói tiếng Anh hay về tình bạn

 • good friend: bạn tốt
 • Best friend: bạn thân nhất
 • classmate: bạn chung lớp
 • schoolmate: bạn cùng trường
 • Comradeship: tình bạn
 • Confide: tâm sự, chia sẻ
 • Trust: lòng tin, sự tin tưởng
 • Loyal: trung thành
 • Loving: thương yêu, quý mến
 • Special: đặc biệt
 • Pleasant: vui vẻ
 • Likeable: dễ thương, đáng yêu
 • Caring: chu đáo

Và đó là tất cả những câu nói tiếng Anh về tình bạn hay nhất và ngắn gọn nhất. Mong rằng sau bài viết này, các bạn có thể có cho mình thêm nhiều góc nhìn cũng như cảm nhận về tình bạn. Hãy dành tặng những câu nói hay về tình bạn này tới những người bạn mà mình yêu quý ngay nhé!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide