Bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 28.12.2022

Tham khảo bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 28.12.2022 sẽ giúp bạn có thêm nhiều từ vựng & ý tưởng hay để triển khai bài Writing một cách trôi chảy, tự nhiên hơn. Cùng Tiếng Anh người đi làm “note” lại những lưu ý quan trọng trong bài Writing để chinh phục IELTS Writing điểm cao & dễ dàng hơn bạn nhé!

Bài mẫu IELTS Writing task 2 ngày 28.12.2022

1. Đề thi IELTS Writing Task 2

Task 2: Nations should spend more money on skills and vocational training for practical work, rather than on university education. To what extent do you agree or disagree?

2. Dàn bài

Introduction:

 • Giới thiệu chủ đề bài viết và diễn đạt lại quan điểm đề cho. Các từ khóa: chủ nghĩa thực dụng (pragmatism), đào tạo nghề (vocational training), giáo dục đại học (university education).
 • Nêu quan điểm người viết: Disagree (không nghi ngờ tầm quan trọng của đào tạo nghề, nhưng phản đối quan điểm cho rằng nó ưu việt hơn giáo dục đại học).

Body paragraph 1: Vai trò của đào tạo nghề.

 • Topic sentence: Vocational training is necessary for several reasons.
 • Main idea 1: Not everybody is able to study at university level because it is a research-oriented environment (đại học là môi trường định hướng nghiên cứu).
 • Example: Tom Nichols describes the decline in the quality of university education in the US, where everyone can enter university without the ability and mindset needed, in his book, ‘The Death of the Expertise’ (sự suy giảm chất lượng của giáo dục đại học ở Mỹ → bằng chứng cho việc vào đại học một cách ồ ạt mà không có đủ năng lực).
 • Main idea 2: Skilled workers can still contribute to society, even without university qualifications (những người thợ lành nghề vẫn có thể đóng cho xã hội ngay cả khi không có bằng cấp đại học).

Body paragraph 2: Không thể xem nhẹ vai trò của giáo dục đại học, do đó quan điểm được cho trong đề bài là không hợp lý.

 • Topic sentence: However, the idea that university education is less important is unreasonable.
 • Main idea: Without university education, a nation could not sustain and grow (không có giáo dục đại học, một quốc gia không thể tồn tại và phát triển).
 • Example 1: Research into the basic sciences has recently been accused of being impractical, but without them, no further scientific and technological developments are possible (các nghiên cứu thuộc lĩnh vực khoa học cơ bản bị cáo buộc là không thực tế, nhưng không có chúng thì sẽ không có các ứng dụng khoa học và công nghệ).
 • Example 2: Studies about history, literature, and philosophy are usually criticized to be too difficult and boring, but without them, human beings are no different from mindless working machines (các nghiên cứu về lịch sử, văn học, triết học thường bị chỉ trích là khó và nhàm chán, nhưng không có chúng thì con người không khác gì những cỗ máy lao động thiếu suy nghĩ).

Conclusion:

Khẳng định lại quan điểm của người viết: Researchers and skilled workers are equally essential and respectable. Therefore, vocational training should not be considered more important than university education, or vice versa.

3. Bài viết mẫu band 8.0+

Pragmatism is a dominant tendency in today’s world, exemplified by the emphasis on training for practical work over university education. Although I do not question the importance of vocational training, I object to the notion that it is superior to university education.

Equipping the workforce with relevant skills and knowledge is definitely important and beneficial. Apparently, not everyone is capable of learning in a research-oriented environment, which is typical of university education. In fact, it would be detrimental to assume that all individuals, no matter how competent, should be given an equal opportunity to attend university. This will certainly result in the decline in the quality of higher education, illustrated by the on-going deterioration at many institutions in the US, as depicted by Tom Nichols in ‘The Death of the Expertise’. Meanwhile, a skilled worker can create tangible values for society, which is worth encouraging.

However, this does not mean that the above-mentioned emphasis is appropriate. On the contrary, negligence towards higher education would cause incredible damage to a country’s sustainability and growth. For instance, without continual research into and teaching of the basic sciences, which have recently been under attack and accused of being impractical, no foundation could be laid for further scientific and technological applications. Similarly, studies of history, literature, and philosophy are usually condemned as abstruse and therefore unnecessary, yet without them, human beings would suffer immeasurable mental poverty and are no different from mindless labor-machines.

In conclusion, as I have mentioned, just as researchers play an indispensable role in society, skilled workers are equally essential and respectable. Nevertheless, recognizing the significance of vocational training is completely different from underestimating higher education.

275 words – Band 8.0+ – Written by Tiếng Anh Người Đi Làm

Bạn có thể tham khảo: 16 Web chấm điểm IELTS Writing FREE. ChatGPT đứng thứ mấy?

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

4. Từ vựng quan trọng

 • Pragmatism /ˈpræɡmətɪzəm/ [n]: thinking of or dealing with problems in a practical way, rather than by using theory or abstract principles (chủ nghĩa thực dụng).
 • Superior (to somebody/something) /suːˈpɪriər/ [adj]: greater than somebody/something else (ưu việt hơn).
 • Detrimental /ˌdetrɪˈmentl/ [adj]: harmful (có hại).
 • Deterioration /dɪˌtɪriəˈreɪʃn/ [n]: the fact or process of becoming worse (sự suy thoái).
 • Tangible /ˈtændʒəbl/ [adj]: that can be clearly seen to exist (hữu hình).
 • Negligence /ˈneɡlɪdʒəns/ [n]: the failure to give somebody/something enough care or attention (sự chểnh mảng).
 • Higher education [n.phr.] = university education [n.phr.]: education at university, especially to degree level (giáo dục đại học).
 • Condemn somebody/something /kənˈdem/ [v]: to say very strongly that you think something is bad, usually for moral reasons (lên án ai/cái gì).
 • Abstruse /əbˈstruːs/ [adj]: difficult to understand (khó hiểu).
 • Indispensable /ˌɪndɪˈspensəbl/ [adj] = essential /ɪˈsenʃl/ [adj]: too important to be without (không thể thiếu).

Cập nhật xu hướng ra đề và đề thi IELTS Writing 2023 sớm nhất tại TANDL nhé!

Vừa rồi tiếng Anh người đi làm đã chia sẻ đến bạn đọc bài mẫu đề thi IELTS Writing Task 2 ngày 28.12.2022 với một số từ vựng mới cũng như cách triển khai đoạn văn sao cho logic và tự nhiên để dễ dàng đạt band điểm IELTS mà mình mong muốn. Hy vọng bài viết này sẽ hữu ích dành cho bạn trong hành trình ôn luyện & chinh phục IELTS của mình.

Chúc bạn ôn tập tốt & hiệu quả nhé!

Subscribe
Notify of
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Tiếng Anh Giao Tiếp Ứng Dụng

Dành cho người lớn bận rộn

Khoá học IELTS

Cam kết tăng 1 band điểm chỉ sau 1 tháng học

Khoá học tiếng Anh cho dân IT

Dành riêng cho dân Công nghệ – Thông tin

Khoá học thuyết trình tiếng Anh Cải thiện vượt bậc kĩ năng thuyết trình tiếng Anh của bạn
Có thể bạn quan tâm
Có thể bạn quan tâm

ĐĂNG KÝ LIỀN TAY – LẤY NGAY QUÀ KHỦNG

Nhận ưu đãi học phí lên đến 40%

khóa học tiếng Anh tại TalkFirst

logo
Previous slide
Next slide