Bài viết của: Lợi Nguyễn

TIPSY ART

CREATIVE CLASS: Life is Art, Live Yours in Colors!

Có lẽ nhiều bạn tham dự lớp học sáng tạo vừa qua chưa bao giờ cầm cọ trước đây. Nhưng khi xem thành quả tuyệt vời của chính mình, hẳn các bạn đã rất ngạc nhiên và tự hào lắm.